Mona Striib: Et vigtigt første skridt mod retfærdig løn

“Det er en god dag i dag.” Sådan lyder det fra FOAs forbundsformand Mona Striib, som en reaktion på, at mange års arbejde med at rette op på uligeløn nu når en ny milepæl.

Det kan ikke være rigtigt, at velfærdsfag i den offentlige sektor fortsat skal lønnes for lavt, mener Mona Striib, der er forbundsformand for FOA. Hun er derfor meget tilfreds med, at regeringen nu har nikket til Fagbevægelsens Hovedorganisations forslag om at nedsætte en komité, der skal analysere lønstrukturene i den offentige sektor. 

“Det er en løsning, som vi har arbejdet for i årevis. Vi kan ikke blive ved med at kæmpe fra tue til tue mod uligelønnen. Derfor skal vi bruge lønkomitéen til at kigge på tværs af alle faggrupper og belyse problemet,” siger Mona Striib. 

Hun fortæller, at analyserne gerne skal være færdige til maj 2022, og at der derefter venter et vigtigt arbejde med at sikre flere lønkroner på bordet til næste offentlige overenskomstforhandling. 

“Det handler om at få rettet op på uligelønnen, og det her er et vigtigt første skridt på vejen. Derfor er det faktisk en god i dag,” siger Mona Striib. 

I videoen øverst kan du høre Mona Striib fortælle mere om opgøret med uligelønnen.