Fuld gang i indsats for fuldtid

Selvom der er hårdt brug for at få flere ansatte i velfærdsfagene til at gå fra deltid til fuldtid, er det for mange arbejdsgivere og ansatte ikke så ligetil. Det forsøger 26 nøglekommuner og en video at ændre.

Hvis ansvar er det, at flere kommer på fuldtid? Det er vores alle sammens.

Sådan lyder den afsluttende kommentar i en ny informationsvideo, som er led i indsatsen for at få flere i den kommunale sektor til at gå fra deltid til fuldtidsarbejde. Indsatsen er et fælles tiltag mellem KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, som i alt 26 kommuner deltager i, og som retter sig mod flere fagområder som rengøringsområdet, det pædagogiske og social- og sundhedsområdet.

I 17 af kommunerne er indsatsen i fuld gang, fortæller projektansvarlig for Forhandlingsfællesskabet, Jo Gadegaard.

”Lige nu er vi i gang med at forankre indsatsen for at få flere op i tid igennem MED-systemet i den enkelte kommune. Det er så vigtigt, at både medarbejdere og ledere i kommunen er enige om, at dette her er noget, vi skal sammen. At alle, lige fra direktøren til den enkelte medarbejder kan se, at det er en god idé både for medarbejderen, for arbejdsfællesskabet og for kommunens drift. Så de i kommunen kan rekruttere de medarbejdere, de har brug for til at løse kerneopgaverne,” fortæller Jo Gadegaard.

Søger de varige løsninger
Ikke færre end 40 procent af de kommunalt ansatte arbejder i dag på deltid. Endda er det inden for visse fagområder, eksempelvis det pædagogiske og inden for ældre- og sundhedsområdet hele 8 ud af 10, der arbejder deltid. Allerede nu har flere kommuner svært ved at tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft, og problemet bliver kun større de kommende år med flere børn og ældre.

”Derfor skal vi finde varige løsninger, som kan gælde for hele kommunen og ikke kun løsninger, som fungerer i en enkelt institution blandt en bestemt gruppe medarbejdere. Det prøver vi at sikre ved hjælp af grundige drøftelser i MED-udvalgene, før lokale ledere og medarbejdere skal finde nye løsninger sammen,” siger Jo Gadegaard.

I de såkaldte nøglekommuner er MED-udvalgene netop nu i færd med at pege på de arbejdspladser, som skal løbe helt i front med særlige indsatser for at få flere på fuldtid. Men dialogen om, hvordan det kan lade sig gøre, skal gerne i gang mange andre steder også.

Det er baggrunden for, at KL og Forhandlingsfællesskabet nu også deler en video på sociale medier, som udfordrer to af de dominerende myter, der ofte sætter en stopper for at få flere op i tid.

Den første myte lyder, at det kun er muligt at løfte kerneopgaven, hvis mange er på deltid, fordi det giver større fleksibilitet. Imens handler myte to om, at det ikke kan gå op med privatlivet at arbejde fuldtid.

”Det kan være arbejdet kan tilrettelægges anderledes, så opgaverne bliver mere jævnt fordelt. Og det skal stadig være muligt at arbejde deltid i livsfaser, hvor tiden er knap, men i andre kan man måske godt gå op i tid,” siger Jo Gadegaard.

Se videoen og læs mere om indsatsen for flere på fuldtid Forhandlingsfællesskabets og KL’s fælles hjemmeside fuldtid.dk