Ældretopmødet udvider arbejdet

Partnerne bag Ældretopmødet inviterer flere organisationer og grupper med i arbejdet med at sætte en ny fælles retning for ældreplejen

I oktober 2020 mødtes borgere, pårørende, ansatte, politikere og andre centrale aktører til det første Ældretopmøde i Danmark. Mødet var startskuddet til et historisk samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Ældre Sagen, KL og FOA. Formålet var at sparke gang i en ny måde at tænke og arbejde i ældreplejen på med mere fokus på  borgerens konkrete behov og på værdighed og omsorg.

Topmødet genererede en række ideer og visioner, som arrangørerne siden har arbejdet på højtryk med at føre videre.

Nu inviterer partnerne bag topmødet endnu flere grupper med. Som led i arbejdet nedsættes en bred følgegruppe, som skal følge aktiviteterne i de arbejdsområder, partnerne har delt udviklingen af ældreplejen op i.

”Vi skal kunne være trygge ved vores ældrepleje i Danmark og vide, at der er pleje og omsorg at hente, hvis man som ældre får brug for det. Tilliden til det har lidt for mange knæk de senere år, og derfor er det ambitiøse og fælles arbejde for en værdig ældrepleje så afgørende. Det er imponerende at mærke engagementet fra organisationerne og interessenterne, og jeg ser frem til, at vi giver det samarbejde endnu mere tryk nu med 30 organisationer og interessenter som følgegruppe. Dét her er en opgave, vi kun kan lykkes med sammen. Og vi skal lykkes, for trygheden om ældreplejen er helt grundlæggende for vores velfærd," siger Social- og Ældreminister Astrid Krag.

Den nye følgegruppe tæller blandt andre patientorganisationer, repræsentanter for læger og sygeplejersker og erhvervsorganisationer. Følgegruppen skal bidrage med relevant viden, faglige perspektiver og erfaringer for at styrke og kvalificere arbejdet. 

FOAs Torben Hollmann er glad for at invitere flere grupper med i arbejdet:
”Arbejdet er i fuld gang, både ude i kommunerne og på nationalt plan, men opgaven er gevaldig, og vi har brug for alle gode kræfter, derfor er det godt, at vi nu udvider kredsen, så endnu flere interessenter på området får mulighed for at give inspiration og viden til det videre arbejde.”

Arbejdet i følgegruppen fortsætter frem mod det næste ældretopmøde senere i 2021.

Se mere om deltagerne i den nye følgegruppe her