Fælles indsats for flere på fuldtid

Sammen KL og de andre faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet sætter FOA nu gang i en særlig indsats, der skal få flere til at arbejde fuldtid i stedet for deltid.

Andelen af ansatte i kommunerne, som arbejder på fuldtid, skal øges markant. Allerede nu er kommunerne stærkt udfordret af mangel på arbejdskraft inden for en række velfærdsfag, og hvis flere deltidsansatte kan skrue op for timetallet, kan det udløse et enormt arbejdskraftspotentiale.

Det er kongstanken bag en ny, omfattende indsats, som kommunernes sammenslutning KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet nu sætter i gang.

”Vi har hårdt brug for alle de kræfter, vi kan skaffe, for behovet for fagligt dygtigt personale bliver kun større i takt med, at vi også får flere børn og ældre plejetrængende borgere. Det fælles mål er ikke, at alle skal arbejde fuldtid, men at fuldtid bliver det normale, og at man så arbejder på deltid i de af livets faser, hvor man har behov for det. Og det er klart, at det skal gå hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø,” siger FOAs formand, Mona Striib, der også er formand for Forhandlingsfællesskabet.

Nøglekommuner udpeget
I kommunerne er det i dag 40 procent af de ansatte, der arbejder på deltid. Inden for visse faggrupper er andelen endda langt højere, og på social-og sundhedsområdet gælder det hele 8 ud af 10. Og nu er 26 såkaldte nøglekommuner, som frontløberne i projektet kaldes, udpeget til som de første at få flyttet på de tal.

Indsatsen tager afsæt i konkrete projekter i den enkelte kommune, hvor de blandt andet skal afprøve og udvikle redskaber til at få flere på fuldtid inden for såvel ældreområdet som dagtilbud, psykiatri, rengøring og sygepleje. Og potentialet er virkelig stort.

Alene inden for kommunalt ansat social- og sundhedspersonale vil det udløse omkring 12.000 flere årsværk, hvis alle deltidsansatte gik op på fuldtid. Det tal omfatter ikke engang de mange timelønnede, som også arbejder inden for området.

”Der har været en overvældede stor interesse for indsatsen, og vi er enormt glade for, at vi nu kan tage hul på dette vigtige samarbejde med kommunerne. Der findes ingen lette og hurtige løsninger. Det er en opgave, der kræver samarbejde og kontinuerligt fokus. Jeg vil derfor sende en stor tak til kommunerne for at turde tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi kan indrette vores arbejdspladser og sikre velfærden for vores børn, ældre, udsatte og syge i fremtiden,” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Til gavn for ligestillingen
For FOA er en vigtig baggrund for den fælles indsats også, at flere på fuldtid også vil gavne ligestillingen. Langt størsteparten af de deltidsansatte er nemlig kvinder, og det betyder, at kvinder både har en lavere livsindkomst og pension end mænd.

Flere fuldtidsansatte vil også kunne mærkes af den enkelte borger, som vil opleve en større sammenhæng og færre personskift i ældrepleje, dagtilbud og på bosteder. 

De gode erfaringer, som gøres løbende i projektet, vil blive delt til inspiration og gavn for alle landets kommuner på den fælles hjemmeside www.fuldtid.dk.

Her er nøglekommunerne: 
1. Albertslund 
2. Odense 
3. København 
4. Frederiksberg 
5. Høje-Taastrup 
6. Ballerup 
7. Lyngby-Taarbæk 
8. Hørsholm 
9. Haderslev 
10. Sønderborg 
11. Herning 
12. Ikast-Brande 
13. Gentofte 
14. Varde 
15. Vejen 
16. Thisted 
17. Vordingborg 
18. Hillerød 
19. Aalborg 
20. Ringsted 
21. Frederikshavn 
22. Esbjerg 
23. Holstebro 
24. Sorø 
25. Odsherred 
26. Lejre