Ny fælles retning for ældreplejen

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sammen med Ældre Sagen, KL og FOA været værter ved et 2-dages topmøde om fremtidens ældrepleje. FOA håber mødet bliver begyndelse på en genopretning.

”Vi ses på fredag,” det var løftet fra Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke oven på Ældretopmødet. Deltagernes input og idéer vil nu blive samlet i en idebank, og allerede fredag den 9. oktober mødes de fire parter for at aftale nærmere, hvilke ideer og temaer de vil arbejde videre med i forhold til at udvikle ældreplejen og få sat en ny retning.

”Jeg håber, at Ældretopmødet bliver begyndelsen på genopretningen af et område, som har været sørgeligt forsømt i mere end et tiår. Vi har et stort arbejde foran os, og vores ønske er, at de mange gode indspark fra deltagerne bliver fundamentet i et nationalt kompromis om en ny fælles retning for ældreplejen i Danmark,” siger sektormand Torben Hollmann, som var en af initiativtagerne til Ældretopmødet

Virtuelt møde
Topmødet blev holdt nettet på grund af corona-situationen, og var delt op i to virtuelle rum: et fagligt rum og et politisk rum.

I det faglige rum deltog repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende. I det politiske rum deltog politikere fra Folketinget samt politikere og ledere fra KL, FOA og Ældre Sagen.

Det er også meningen, at andre end deltagerne i topmødet skal kunne påvirke arbejdet med at forbedre og udvikle ældreområdet. Fra næste uge og to måneder frem vil borgere, organisationer og andre interesserede kunne sende forslag og ideer ind til idébanken via Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Dialogtur rundt i landet
Når situationen omkring COVID-19 og udvikling i smittetrykket tillader det, vil parterne desuden sammen tage på besøgs- og dialog-rundtur på fx plejehjem, aflastningssteder og i hjemmeplejen, så ideer fra beboere, pårørende, medarbejdere og ledere kan inddrages i arbejdet.

Det er også blevet besluttet, at der vil blive afholdt et opfølgende topmøde, når situationen med COVID-19 tillader det.