Trepartsaftale er vigtigt skridt mod flere elever på ældreområdet

Løn til elever på grundforløb 2 og enighed om en langsigtet plan for at sikre nok praktikpladser på uddannelserne er blandt resultaterne i aftale om rekruttering på det offentlige område.

Sent natten til lørdag landede aftalen om rekruttering på det offentlige område, som skal sikre, at blandt andet antallet af social- og sundhedshjælpere og -assistenter følger med behovet.

”Jeg er meget tilfreds med aftalen. Det er et vigtigt skridt mod at skaffe flere praktikpladser til eleverne på social- og sundhedsuddannelserne. Det er altafgørende for at vi kan sikre fremtidens ældre en værdig pleje,” siger sektornæstformand i FOA Vinni Jakobsen.

Læs hele aftalen her

Flere skal være social- og sundhedsuddannet i fremtiden

Med aftale, der er indgået mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FH følger 78 millioner kroner i 2021 og 156 millioner kroner i de efterfølgende år til at tiltrække flere til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

”Kommunerne skriger på uddannet arbejdskraft nu – antallet af uddannede social- og sundhedsassistenter og -hjælpere har simpelthen ikke fulgt med stigningen i antallet af ældre, der er afhængige af pleje og omsorg. Derfor er det vigtigt, at vi sætter massivt ind for at tiltrække så mange som muligt til faget nu og i fremtiden. Der er ikke tid til at vente,” siger Vinni Jakobsen.

Ifølge en fremskrivning, FOA har lavet, kommer vi i 2028 til at mangle 40.000 ansatte på ældreområdet, fordi mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og det stigende antal plejetrængende borgere.

Løn under større del af uddannelsen

Blandt de konkrette tiltag, som skal sikre flere på social- og sundhedsuddannelserne vil elever over 25 år på grundforløb 2 på social- og sundhedsassistentuddannelsen fremover få løn frem for SU.

”Vi ved, at udsigten til en periode på den lave SU kan være med til at skræmme personer, som ellers godt kunne se sig selv i faget, væk. Mange arbejder som ufaglærte i ældreplejen eller i et helt andet fag. Når vi kan tilbyde løn på en større del af uddannelsen, gør vi overgangen fra job til uddannelse lettere,” siger Vinni Jakobsen.

Nu er det op til FOA, KL, Danske Regioner og regeringen at forhandle en femårig aftale for optaget på social- og sundhedsuddannelserne. Den aftale skal falde på plads inden udgangen af maj 2021.

På samme måde skal der forhandles en flerårig aftale for dimensionering for pædagogiske assistenter, når aftalen for minimumsnormeringer falder på plads.

Aftalen er forhandlet på plads mellem parterne sammen med trepartsaftalen om lærepladser.

”Med aftalen sikrer vi, at flere vil blive uddannet på tværs af FOAs faggrupper,” siger Vinni Jakobsen.