Følg FOAs videodagbog om OK21

Hold dig orienteret om OK21 på FOAs hjemmeside og følg med, når FOA-formand Mona Striib løbende fortæller om forhandlingerne i sin nye videodagbog.

”Kære medlemmer, vi har nu udtaget de krav, som rigtigt, rigtigt mange af jer har sendt ind til afdelingerne. Det allervigtigste for jer, har været retfærdig løndannelse.”

Sådan indleder FOAs formand Mona Striib det første af sine indlæg i den videodagbog, hvorfra hun i den kommende tid vil fortælle om forhandlingerne om OK21.

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne OK21 er nemlig i fuld gang. Kravene er udtaget af hovedbestyrelsen, og de generelle krav, som FOA gerne vil have rejst på tværs af de offentligt ansattes organisationer, er sendt til Forhandlingsfællesskabet.

Den 15. december udveksles de generelle krav med arbejdsgiverne. Det samme gælder de krav, som FOA rejser specifikt på egne vegne for FOA-medlemmerne. Kort efter begynder så selve forhandlingerne, der løber over de første måneder af 2021.

Lukket forhandlingsrum
Møderne er fortrolige. Forhandlingerne foregår i et lukket rum, lyder udtrykket. Men for alligevel at give medlemmer og andre et indblik i, hvad status er i forhandlingerne, vil Mona Striib løbende lave en række korte videoer om hvor langt, de er, hvad næste skridt bliver, om stemningen, og måske også om betydningen af alt det, der sker i verden rundt om forhandlingerne.

Videodagbogen lægges op på Mona Striibs facebook-side, som du kan følge. Den første video ligger der allerede. Du kan også følge med i forhandlingerne på foa.dk’s temaside om OK21 og på Fagbladet FOA.

De nuværende overenskomster udløber med udgangen af marts 2021.