OK21: Meld dig ind nu for at få konfliktunderstøttelse

Senest den 1. januar 2021 skal man være indmeldt i FOA, hvis man skal være berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse, hvis der opstår konflikt under OK21-forhandlingerne.

Går forhandlingerne om de offentlige overenskomster, OK21, i hårknude, så vi får strejke eller lockout, skal man være medlem af FOA for at kunne få konfliktunderstøttelse.

Fristen for at melde sig ind, så man er berettiget til understøttelse, er 1. januar 2021 med mindre, man er nyansat og derfor bliver nyt medlem. Så er der kolleger på arbejdspladsen, der endnu ikke har meldt sig ind, er det især nu en god idé at fortælle dem om de mange fordele ved at være medlem.

Forberedelserne til forhandlingerne er i fuld gang.

”Vi har i FOA udtrukket de krav, som vi vil rejse over for arbejdsgiverne, og vi aftaler lige nu med de andre faglige organisationer på det offentlige område, hvilke krav vi vil rejse i fællesskab. Og der er ingen tvivl om, at selv om vi skal forhandle med corona-krisen som bagtæppe, så skal vi have en solid ramme ved de forhandlinger,” siger formand for FOA Mona Striib.

Kravene udveksles med arbejdsgiverne den 15. december i år, og de første forhandlingsmøder med KL og Danske Regioner begynder få dage derefter.

Altid beredte
I 2018 oplevede hele landet et meget dramatisk forløb, hvor et sammenbrud i forhandlingerne førte til, at der blev varslet såvel strejke som lockout. Heldigvis blev det ved varsler, og partnerne fik indgået en aftale med et ganske tilfredsstillende resultat. Men tilbage i 2013 blev lærerne lockoutet i flere uger på grund af den strid om lærernes arbejdstid, der opstod i forlængelse af folkeskolereformen.

”I lyset af corona er jeg overbevist om, at vi alle er interesserede i at have et konstruktivt forhandlingsforløb, som giver plads til, at der kommer værdifulde delaftaler med i overenskomsterne. Det ændrer ikke på, at vi altid er beredte på det scenarie, at forhandlingerne kan bryde sammen,” siger Mona Striib.

FOA-medlemmer, der udtages til og deltager i strejke, får deres normale løn i konfliktunderstøttelse. Det samme gælder medlemmer, der deltager i en overenskomstmæssig blokade.

Tilbud om lån
Bliver medlemmer lockoutet af arbejdsgiverne, vil medlemmer kunne få deres fulde løn i to uger. Derefter vil medlemmer blive tilbudt lån.

Hvis der er både strejke og lockout på samme tid, vil det efter to uger være reglerne om lockout, der er gældende.

At perioden med understøttelse er to uger, er en ny beslutning fra FOAs hovedbestyrelse, som skal sikre, at strejkekassen ikke tømmes for hurtigt ved en omfattende lockout.

For at være omfattet af understøttelsen, er det altså nødvendigt at være meldt ind før 1. januar 2021. Kolleger på arbejdspladsen, som arbejder på FOAs overenskomster, men endnu ikke er medlemmer, kan altså nå at blive det endnu.

Det er nemt at melde sig ind. Følg dette link bliv medlem