OK-forhandlinger fortsætter trods corona

Der er udsigt til nye overenskomster på det private arbejdsmarked på trods af, at corona-smitten har sat store dele af Danmark i stå.

FOA har afsluttet de fleste af sine forhandlinger, og der mangler kun gennembrud for en enkelt større overenskomst på det private arbejdsmarked. Det er FOAs såkaldte fritvalgs-overenskomst med Dansk Erhverv, hvor der forhandles fredag den 13. marts. De få mindre overenskomster, hvor der endnu ikke er skrevet under, følger typisk rammerne fra de større aftaler.

Også forligsmanden, der blandt andet forsøger at forlige parterne på byggeriets område, har valgt at fortsætte mæglingsbestræbelserne i Forligsinstitutionen. Dermed er det fortsat reglerne i forligsmandsloven, der er gældende. Forligsmanden skriver i en pressemeddelelse, at man tager situationen med corona-smitte meget alvorligt. Derfor er der indført begrænsninger for, hvor mange personer, der kan deltage i forhandlingerne.

Lykkes det ikke forligsmanden af forlige parterne her i marts måned, så ventes der fremsat et mæglingsforslag i slutningen af måneden. Det er det forslag, som også FOAs ansatte på det private område, skal stemme om. Forslaget vil indeholde FOAs aftaler, der typisk giver lønforhøjelser på kr. 3,20 pr. time, hvert år. Man kan orientere sig i FOAs forlig her

FOAs næstformand Thomas Enghausen har karakteriseret de opnåede forlig som ”fine”.

”Der er pæne lønstigninger og en stærk forbedring af fritvalgskontoen,” mener Thomas Enghausen.

En endelig udgang på overenskomstforhandlingerne vil først foreligge, når afstemningsresultatet foreligger efter påske i april måned.