Forhandlerne fra FOA og DI skriver under på overenskomstaftale

Foto: FOA

Forlig i hus på det pædagogiske område

Sent lørdag aften skrev Dansk Industri og FOA under på et forlig for privatansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

9,55 kroner i timen i lønstigning og tre procent mere til frit valg over de næste tre år og øget fokus på arbejdsmiljøet er blandt resultaterne i den aftale, FOA underskrev lørdag aften efter en dags forhandling med Dansk Industri (DI).
 
”Vi er nået i mål på en lang række af de krav, vi gik ind til forhandlingerne med. Det gælder både løndelen, mere frit valg og bedre vilkår for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.
 
Udover lønstigningerne stiger også bidraget til fritvalgskontoen, hvor man som medarbejder kan vælge, hvorvidt man for eksempel vil have mere i løn eller mere frihed fra fire til syv procent.
 

Vigtigt fokus på arbejdsmiljøet 

Med aftalen styrkes arbejdsmiljørepræsentanters muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet. Det sker blandt andet gennem en bedre adgang til både kurser og redskaber.
 
”Vi gik ind til forhandlingerne med krav om et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Aftalen her er et vigtigt skridt i den retning,” siger sektorformand i FOA Kim Henriksen.
 
FOA forhandler videre på blandt andet overenskomsten for ansatte i private plejevirksomheder under Dansk Erhverv.