Usædvanlige forberedelser til de næste overenskomster

Vi skal i dialog med FOAs medlemmer, ligeså snart vi må mødes igen, siger forbundsformand Mona Striib.

Corona-krisen har betydet, at de offentlige overenskomster, der skal forhandles til vinter, er havnet i en yderst usædvanlig situation.

Normalt er de fleste organisationer, i disse uger, i gang med en række medlemsmøder om de kommende krav til OK-21. Men møderne er aflyst på grund af corona-krisen. Og samtidig ser det lige nu ud til, at de private lønninger står stille – eller muligvis er i decideret tilbagegang. 

”Det er usædvanligt. Her har vi ikke været før,” siger forbundsformand Mona Striib, der også er formand for de kommunale og regionale faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.

”Vi bakser med situationen hver eneste dag lige nu. I FOA har vi medlemsgrupper, der ligger alt for lavt. Og vi har titusinder af medlemmer, der har gjort en kæmpeindsats her under corona-krisen. Der er en helt berettiget forventning om anerkendelse ved de kommende forhandlinger,” siger Mona Striib.

Hun peger på, at det har været et ønske fra lønmodtagerne, at der skal være en parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor.
 
“Vi skal følges ad. Vi fik en stor sejr ved overenskomsterne i 2018, da vi fik afskaffet Bjarne Corydons privatlønsværn. Vi fik slået fast, at de private og offentlige lønninger igen skal være parallelle. Det var vi fantastisk glade for i 2018, men det giver nogle udfordringer i dag på grund af den økonomiske usikkerhed i dansk økonomi som følge af COVID-19. Vi kender simplethen ikke de private lønninger. Måske står de stille, måske er de lidt i tilbagegang, måske kommer der en anelse fremdrift. Men det vil med stor sikkerhed smitte af på os i den offentlige sektor” siger Mona Striib.

Dagbladet Information har omtalt et internt diskussions-oplæg, hvor det fremgår, at Forhandlingsfællesskabet overvejer en udsættelse af OK-21 til 2022, hvor økonomien skønnes at være noget bedre.

”Men den beslutning har vi ikke truffet. Det er rigtigt, at det har været et forslag blandt flere. Et andet forslag er, at der skal være en helt normal forhandling. Der er hverken truffet beslutning om det ene eller andet. Vi er i en svær situation. Økonomien er meget usikker. Og muligvis er den private sektor i tilbagegang med lønnen. Det nemmeste ville være at sige, at vi vil blæse den parallelle lønudvikling en lang march, men lige nøjagtige den ordning har gennem årene været et meget stort plus for de offentligt ansatte,” siger Mona Striib.

”Vi fortsætter nu drøftelserne mellem organisationerne i Forhandlingsfællesskabet. Og når vi igen kan mødes, så skal vi i den grad også i dialog med FOAs medlemmer.

Det er dem, det drejer sig om. Det er dem, vi skal kæmpe for. Og det er vores opgave at gøre det bedst muligt, så de får det bedst mulige resultat i den sidste ende,” siger Mona Striib.