FOA: Praktik-penge skal bruges til uddannelse, ikke asfalt og beton

Slagsmål om praktik-milliarder på vej: Arbejdsgivere vil have dem udbetalt, et flertal i folketinget foreslår at bruge dem til coronastøtte til praktikområdet. Finansministeriet har indledt forhandlinger.

Både offentlige og private arbejdsgivere lægger op til at ubrugte midler i den såkaldte AUB-ordning, skal sendes tilbage til arbejdsgiverne. Regeringen og en række partier i Folketinget vil i stedet bruge pengene til akut støtte til praktikområdet. Finansministeriet indledte tirsdag forhandlinger med arbejdsmarkedets parter, blandt andre FOA, om puljen.

”I FOA er vi ikke i tvivl. De penge, der er afsat til praktikpladser, skal også bruges på praktikpladser. Lige nu skriger både det offentlige og det private efter flere faglærte. Så skal pengene ikke gå til asfalt i kommunerne eller til at polstre egenkapitalen i det private.” siger Vinni Jakobsen, sektornæstformand i FOA.

De såkaldte AUB-penge er de penge, der indbetales af arbejdsgivere for at sikre flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelsesområdet. Ordningen belønner arbejdsgivere, der opretter nok praktikpladser. De senere år er der blevet oprettet færre praktikpladser end forventet. Finansministeriet forventer, at der ved årets udgang står omkring 6 milliarder kroner i puljen.

De penge ønsker arbejdsgiverne nu tilbageført, mens regeringen og et flertal i Folketinget blandt andet vil bruge pengene til at holde hånden under praktikpladsområdet.

Hul i hovedet
”På social og sundhedsområdet står vi overfor en periode, hvor mange forlader faget på grund af alder, mens antallet af ældre- og plejetrængende bare stiger. I den situation er det hul i hovedet ikke at investere pengene i uddannelse, ” mener Vinni Jakobsen.

De danske kommuner skal tilsammen tiltrække over 40.000 nye SOSU-ansatte de næste 10 år, for at følge med udviklingen. Ifølge den nuværende to-årige praktikpladsaftale skal der skal etableres 6.000 praktikpladser på assistentuddannelsen og 3.000 på hjælperuddannelsen, men FOA har fastslået, at vi skal op på 13.000, hvis vi skal kunne hamle op med behovet. 

Noget tilsvarende gør sig gældende på det pædagogiske område, som er kendetegnet ved at have en meget høj andel af ikke-uddannede medarbejdere fx pædagogmedhjælpere og ikke-uddannede dagplejere. Og hvor behovet også er hastigt voksende i kraft af aftalen mellem regeringen og støttepartierne om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Finansministeren forventer at afslutte forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter indenfor de næste to uger.

 

​Artiklen opdateret 20. maj 2020