Rungende ”ja” til ny OK for privatansatte i plejesektoren

Med mere end 95 procent har medlemmerne stemt den nye overenskomst med KA Pleje hjem. Særligt forbedringer på uddannelse og flere seniordage gør aftalen værdifuld, mener FOA.

Opbakningen til den nye overenskomst med KA Pleje for privatansatte i plejesektoren er klar og tydelig. Frem til midnat tirsdag aften har medlemmerne kunnet afgive deres stemme om den aftale, som FOA og KA Pleje indgik midt i juni, og som nu kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft til 1. juni i år.

 

Afstemningen er foregået digitalt og af de 123, der har stemt, har hele 117 stemt ja. Dermed har godt 95 procent godkendt aftalen, der samlet gælder op mod 400 ansatte i den private sektor.

 

Samlet godt resultat 

”Vi er rigtig glade for den store opbakning og for det resultat, vi har opnået i forhandlingerne med arbejdsgiverne. Lønstigningerne er vi rigtig godt tilfredse med og i kombination med de forbedrede uddannelsesmuligheder og et øget antal seniordage er det et rigtig godt resultat,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen, der har stået i spidsen af forhandlingerne på lønmodtagerside.

 

Aftalen giver mærkbare lønstigninger på i alt mellem 1.445 kroner pr. måned for ikke-uddannede medarbejdere og knap 1.900 kroner for social- og sundhedsassistenter.

Samtidig giver aftalen ikke-uddannede ansatte over 25 år ret til uddannelse allerede med et års anciennitet frem for førhen to.

 

”Det er et stort fremskridt og taler jo virkelig godt ind i den virkelighed, vi står i lige nu, hvor det er tydeligt, at der er behov for en stærk faglighed for at sikre virkelig velfærd ikke mindst på plejeområdet,” siger formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann.

 

Flere seniorfridage 

I en tid med svære rekrutteringsudfordringer inden for plejesektoren peger han også på vigtigheden af, at aftalen sikrer flere seniordage, så ansatte med mindre end fire år til pensionsalderen nu har tre seniorfridage hvert kvartal.

 

”Det er et område, der skriger på arbejdskraft, hvis arbejdsgiverne skal kunne holde på seniorerne, skal vi sørge for, at de ansatte kan holde til det. Her kan de 12 årlige seniorfridage virkelig gøre en forskel for den enkelte,” siger han.

 

Også børnefamilierne er tænkt ind i den nye aftale, som giver medforældre yderligere tre ugers øremærket barsel.

 

AMR bliver styrket 

For FOA har det også været vigtigt at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i den nye OK-aftale, understreger Thomas Enghausen.

 

”Arbejdsmiljørepræsentanterne har en kolossalt vigtig rolle på den enkelte arbejdsplads og deres arbejde har stor betydning for kollegerne. Derfor har det været vigtigt for os at sikre dem bedre muligheder for at eksempelvis at deltage i kurser om arbejdsmiljø,” siger næstformanden.

 

Overenskomsten med KA Pleje løber i tre år frem til udgangen af maj 2022.

 

Fakta om lønnen:

 • Ikke-uddannede medarbejdere, husassistenter og servicemedarbejdere:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 415,42 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 417,29 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 612,43 kr. pr. måned. 

 • Hjemmehjælpere:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 621,53 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 624,33 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 619,08 kr. pr. måned. 

 • Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og erhvervsuddannede serviceassistenter:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 623,80 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 626,60 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 621,37 kr. pr. måned. 

 • Autoriserede social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere samt sundhedsmedhjælpere:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 630,90 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 633,74 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 628,53 kr. pr. måned.