Foto: Henrik Lund, Århus Stiftstidende

En trist sag rammer de forkerte

En TV-dokumentar, der afslører omsorgssvigt på to midtjyske plejehjem, har igen sat spotlys på forholdene i ældreplejen. Ærgerligt hvis enkeltsager rammer de mange dygtige ansatte i kommuner, mener FOA.

En ældre dement kvinde hænger i en lift over sin seng i 7 minutter. Hun jamrer sig, mens plejepersonalet opfordrer hende til at presse, så hun måske kan få gang i afføringen. Det er et af de stærke billeder, som de sidste uger har genstartet debatten om forholdene i ældreplejen. Billederne kommer fra TV 2 dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”, som TV 2 sender torsdag aften, men de mest dramatiske sekvenser har allerede været offentliggjort på Ekstra Bladets hjemmeside. 

Berettiget vrede
Billederne har skabt debat om de generelle forhold i ældreplejen i Danmark og vrede over den behandling, man ser 90-årige Else blive udsat for. Berettiget vrede, hvis man spørger formanden for FOAs Social- og Sundhedssektor.

- Jeg fik ondt i maven, da jeg så de billeder. Sådan noget må bare ikke ske. Og der er selvfølgelig ingen undskyldning, ingen forklaring der kan bruges. Hverken manglende tid eller ressourcer, fastslår Torben Hollmann.

TV 2 dokumentaren er blevet til blandt andet gennem skjulte optagelser på plejehjemmet Kongsgården i Århus og Huset Nyvang i Randers, og Torben Hollmann frygter, at danskerne kan få det indtryk at de to tilfælde er et udtryk for den generelle situation i plejesektoren.

- Det er trist, at sådan en sag risikerer at ramme alle de mange dygtige ansatte ude i kommunerne, som hver dag kæmper for at give de ældre borgere, de arbejder med, en god og tryg alderdom, trods stadig sværere vilkår, siger Torben Hollmann.

Forkert fokus
Han mener, at man i den konkrete sag har kigget for meget på de enkelte ansatte – hvor forkastelig deres opførsel end har været – frem for at se på kulturen på institutionen og i kommunen.

- Det her handler også om ledelsessvigt. Ikke kun på selve Kongsgården, men helt op på rådhuset. Ledelsen af plejehjemmet Kongsgården har været præget af svingdøre gennem flere år. Jeg tror, de har haft seks forskellige forstandere og viceforstandere siden 2016. De ansatte og FOA Aarhus har gang på gang på gang råbt vagt i gevær uden at det har fået Jette Skive og co. til at gøre noget effektivt ved situationen. Og så gør det altså ondt på mig at se, i hvor høj grad sagen bliver tørret af på personalet. FOAs medlemmer har taget den ultimative konsekvens, og det er at blive fyret og blive fremvist på nationalt tv. Nu skal de ned i jobkøen, og der kunne man godt forvente, at politikerne stiller sig ned sammen med dem, for de har i hvert fald heller ikke gjort deres arbejde, fortæller Torben Hollmann.

Alvorlige udfordringer
FOA håber, at det aktuelle fokus på ældreplejen i Danmark kan være med til at få politikere og den brede offentlighed til at tage ældreplejens udfordringer alvorligt.

- Billederne fra Kongsgården og Huset Nyvang viser nogle forfærdelige og forhåbentlig enkeltstående tilfælde. Det er ikke sådan ældreplejen ser ud rundt om i Danmark. Det er ikke kulturen, som vi kender den. Men det betyder ikke, at resten af området ikke har sine problemer at slås med. I alt for mange år har vi haft fokus på opgaven frem for på borgeren. Ældreplejen er gået op i køretid, ydelser og  tidsforbrug frem for fagligheden, forklarer Torben Hollmann.

Frem mod 2030 vil antallet af ældre over 80 år stige med 160.000 ifølge Danmarks Statistik. Det betyder, at der i løbet af de næste ti år vil blive brug for over 40.000 nye SOSU-ansatte i den kommunale ældrepleje, har FOA regnet sig frem til. Det høje tal hænger også sammen med, at mange ansatte i ældreplejen nærmer sig pensionsalderen.

- Vi har brug for at tale sosu-fagene op ikke ned, derfor er det sørgeligt, hvis enkeltsager som dem vi ser her, rammer alle mulige andre, der hver dag går på arbejde for at gøre deres bedste, siger Torben Hollmann.

Debatten om dokumentaren har fået sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til at fremrykke det såkaldte ”Ældre-topmøde” som er blevet til på initiativ fra blandt andre FOA og hvor pårørende, ledere, medarbejdere eller andre med interesse for landets ældrepleje kan diskutere fremtidens ældrepleje.

- Det vigtigt at forstå, at der ikke er nogen snuptagsløsning på problemerne i ældreplejen. Det er ikke endnu flere tilsyn, eller andre hurtige tiltag, som får politikerne til at virke handlekraftige, der skal til. På ti år er antallet af ældre over 75 år steget med 33 procent, og samtidig er antallet af ansatte i sektoren faldet. Økonomien har heller ikke fulgt med. Vi er simpelthen nødt til at vende bøtten og begynde forfra. Ud over at vi selvfølgelig skal tilføre området de nødvendige ressourcer, skal vi også begynde at sætte fagligheden i centrum igen. I alt for lang tid har området været styret af en regnearkslogik, som går ud over velfærden i dagligdagen. Hvis man har syv et halvt minut til at koge havregrød, hjælpe med at spise den og så i øvrigt rydde op, nå ja også lige skulle få plads til menneskelig kontakt og lytte til den ældre, så tror da pokker, at både den ældre og den ansatte føler, at det ikke holder, siger Torben Hollmann.

- Fra FOAs side vi ved godt, hvilken retning vi bør gå: Vi skal have borgerne og deres behov som omdrejningspunkt. Vi ønsker en ældrepleje som understøtter den ældres værdighed, så vi i fællesskab kan skabe et godt ældreliv for alle borgere.