FOA: Tillykke til Region Midtjylland med en god begyndelse

FOA støtter regionsrådets beslutning om at hjemtage dele af regionens ambulanceberedskaber. Det er godt for borgerne og for hele regionens præhospitale sundhedsberedskab, siger sektorformand.

Region Midtjylland har besluttet at hjemtage driften af 21 af regionens 69 ambulancer, det skriver Beredskabsinfo. Det kommer hovedsageligt til at dreje sig om de østjyske ambulancer. Også alle akutlægebiler hjemtages. Resten af ambulancekørslen sendes i udbud og regionen vil selv oprette 13 baser, som leverandører får stillet til rådighed.

”Det er en god beslutning, som vil styrke regionens præhospitale beredskab. Det vil give muligheder for et mere fleksibelt beredskab og for at implementere ny teknologi og nye behandlingsformer med det samme.”” mener sektorformand i FOA Reiner Burgwald.

”Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Region Midtjylland, og glæder os over, at det klart fremgår af regionens pressemeddelelse, at man vil have et stærkt fokus på ambulancepersonalets arbejdsmiljø og trivsel.”

Mere konkurrence
Regionsrådsformand Anders Kühnau siger til Beredskabsinfo, at han håber, at hjemtagelsen vil øge konkurrencen på området og sikre, at fremtidens ambulancer kører længst muligt på skattekronerne.

Sektorformand Reinar Burgwald mener ikke, at et så centralt element i det danske sygehusvæsen, som ambulanceberedskaberne, er velegnede til udbudsforretninger.

”Færre sygehuse, færre akutmodtagelser og specialer koncentreret på færre matrikler, vil stille større krav til ambulanceberedskabet i de kommende år. I FOA har vi hørt sygehusejernes ønske om at skabe mere konkurrence på ambulanceområdet, blive gentaget igennem de sidste mange år. Men hver gang det har været forsøgt, har det haft alvorlige konsekvenser for ambulanceberedskabet og personalet,” siger Reiner Burgwald.

Han mener, at målet om øget konkurrence på ambulanceområdet, og dermed flere bydere, er urealistisk og vil altid indebære alvorlig risiko for kvaliteten af beredskabet, og peger på erfaringerne fra Region Sjælland og senest i Region Syddanmark.

”Når regionsrådet selv begrunder hjemtagelsen med, at de vil have mest mulig sundhed for skattekronerne, kan man passende spørge, hvorfor man stopper ved 20 procents hjemtagelse?”, spørger Reiner Burgwald.