Videodagbog: Startskuddet til OK21 har lydt

FOAs krav til de nye offentlige overenskomster er netop sendt til arbejdsgiverne, KL og RLTN. Centralt krav for FOA er et løft til ligeløns- og lavtlønsområdet. Se forbundsformand Mona Striibs videodagbog.

OK21 skal pege frem mod en mere retfærdig løndannelse, så FOAs medlemmer i fremtiden får den løn de fortjener. Sådan lyder et centralt krav fra FOA, som i dag udveksler krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område med arbejdsgiverne i kommuner og regioner, KL og RLTN.

”Det vigtige for os har været at få sat fokus på, at det vil være mere retfærdigt med en kroner-og-øre-stigning end en procentvis lønstigning,” siger forbundsformand Mona Striib i sin videodagbog om OK21.

Fælles krav om særlig pulje 
Det er da også lykkedes at få sat et FOA-aftryk på forhandlingerne, endnu før de første forhandlingsmøder. For selv om FOA sammen med de øvrige 50 faglige organisationer for ansatte i kommuner og regioner i Forhandlingsfællesskabet rejser krav om en sikring af realløn i procent, så er det i samme kreds aftalt at rejse et krav, som peger i den helt rigtige retning.

”Vi har fået rykket lidt. For vi får både lavtløn og ligelønspulje med som værende fællesskabets krav og det er en styrke for FOAs medlemmer,” siger Mona Striib.

Samtidig er det i Forhandlingsfællesskabet aftalt, at lønmodtagernes organisationer i den kommende overenskomstperiode skal drøfte retfærdig løndannelse.

Konfliktunderstøttelse forbeholdt medlemmer
Imens minder Mona Striib om, at i det tilfælde, der kommer konflikt undervejs i forhandlingerne, er det alene medlemmer, som vil kunne få konfliktunderstøttelse.

”Husk nu, at hvis der bliver konflikt, skal medlemmerne på arbejdspladsen være en del af løsningen og organiseret det rette sted,” siger hun.

Fredag den 18. december mødes parterne til første politiske forhandlinger.

 Få et overblik over de generelle og FOAs krav ved OK21 på FOAs hjemmeside.