Rammer for besøg på plejecentre skal sikres nu

Det kan få store konsekvenser for beboere og personale på plejecentrene, hvis ikke lempelserne på besøgsreglerne følges op af klare rammer for besøg og flere ressourcer, frygter FOA.

”Det er helt forståeligt, at flere får lov til at være tæt på deres nærmeste på plejecentrene i juletiden. Men jeg er bekymret over, at der lempes, inden vi har sikret, at det kan ske på forsvarlig vis.”

Sådan siger sektorformand i FOA Torben Hollmann om de lempelser i besøgsreglerne, som blev præsenteret torsdag aften.

”Jeg frygter, at smitten stiger eksplosivt på plejecentrene, hvis ikke der sættes ind med massiv testning af personale og pårørende og hænder nok til at sikre, at besøgene hen over julen sker forsvarligt,” siger han.

Fra én til tre i eget hjem
De nye besøgsregler betyder, at det nu er tre pårørende, der må komme på besøg i beboerens egen bolig på de plejehjem, hvor der er besøgsrestriktioner – dog højst to ad gangen. Tidligere var det kun den nærmeste pårørende, der kunne besøge i borgerens eget hjem, mens op til to andre måtte komme på besøg i særligt indrettede besøgsrum.

”Smittetrykket er meget højt nu. Jeg frygter, at en jul, hvor vi ser flere mennesker og er tættere sammen, får smittetrykket til at stige endnu mere. Når man så åbner for flere besøgende på plejecentrene, risikerer vi alvorlige konsekvenser for først og fremmest beboerne.”

”Når vi efter jul skal i gang med at vaccinere, har vi mere nogensinde brug for social- og sundhedspersonalet. Et større smittetryk risikerer at ryste hele vaccinationsplanen,” siger Torben Hollmann.

Brug for personale til vaccinationsstrategi
Der er allerede akut mangel på social- og sundhedshjælpere og -assistenter i kommunerne. 

”Med flere sygemeldinger på grund af COVID-19 ser det sort ud for både pleje-sektoren, men også sundhedsvæsenet, som presses når smitten ikke kan håndteres på plejecentrene,” siger han.

Torben Hollmann opfordrer regeringen til at handle hurtigt for at skabe sikre rammer på plejecentrene.

”Der er meget kort tid til jul og der skal handles nu. Vi bør sætte ind med massiv testning og få mere personale til blandet andet hygiejnisk rengøring,” siger han.