Personale-trivslen i daginstitutionerne varierer meget
Det skal ikke længere være muligt at trække overskud ud fra private daginstitutioner, mener regeringen og støttepartier. Næstformand i FOA hilser aftalen velkommen.
Foto: Colourbox

Aftale sætter stopper for profit på daginstitutioner

Med aftalen for minimumsnormeringer bliver det slut med at trække overskud væk fra driften på private daginstitutioner. En kæmpe sejr og et vigtigt første skridt mod at gøre op med profit på velfærd, mener FOA.

Fremover skal det ikke være muligt at trække overskud ud af private dagsinstitutioner.

Det er blandt resultaterne i aftalen for minimumsnormeringer, som regeringen sammen med støttepartierne indgik i weekenden.

”Det er en kæmpe sejr for først og fremmest børnene, når vi i fremtiden får større sikkerhed for at penge, der gives til at passe på og udvikle vores yngste, går til formålet. Det er også en kæmpe sejr for FOA, som sammen med andre aktører i årevis har sat fokus på området og kæmpet for at begrænse profitten på velfærdsområdet,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Det skal være slut med profit på børn, unge og voksne

Han ser aftalen her som den første i rækken, som skal sikre, at skattekroner der er afsat til velfærd, bruges på velfærd.

”Det her er en god løsning, som vigtigst af alt kommer børnene til gode og som rydder ud i useriøse firmaer på området, men som også tager hensyn til de velfungerende institutioner.” 

”Den model kan jeg sagtens se på blandt andet socialområdet, hvor vi har set adskillige eksempler på bagmænd, der gennem snedige strukturer har trukket penge væk fra udsatte børn, unge og ældre,” siger Thomas Enghausen.

Nye institutioner skal være selvejende

Alle nye institutioner skal med de nye regler være selvejende institutioner – en virksomhedsform, hvor pengene ikke kan trækkes ud. Eksisterende private institutioner kan enten omdannes til selvejende institutioner eller beholde virksomhedsformen med en ny lovgivning, som forhindrer overskuddet i at forlade institutionen.

”Fokus skal være på kvaliteten. Minimumsnormeringerne skal netop skabe en bedre kvalitet og ikke større overskud. Derfor er jeg også glad for, at en ny lovgivning bliver fulgt op af tilsyn med om pengene rent faktisk går til formålet og ikke urealistisk høje lønninger eller huslejeudgifter,” siger Thomas Enghausen.

Kommuner kan stille større krav
Aftalen giver også kommunerne videre mulighed for at stille krav om løn- og ansættelsesvilkår.

”Det er ikke rimeligt, at en privatansat pædagogisk medarbejder har meget ringere vilkår end sin kommunalt ansatte kollega. Det er meget positivt, at kommunerne nu vil kunne stille større krav,” siger Thomas Enghausen.