Danmarkskort
Kigger man på forholdet mellem antallet af ældre og medarbejdere, er der store forskelle på, hvor mange +75-årige, der er per medarbejder. Se forskellen i de enkelte kommuner i det interaktive danmarkskort under artiklen.

Færre ansatte til flere ældre

Siden 2009 er antallet af ældre over 75 steget med en tredjedel. Alligevel er antallet af social- og sundhedsmedarbejdere kun gået ned. I nogle kommuner med over en tiendedel. En opskrift på problemer, siger sektorformand.

Antallet af ældre plejetrængende danskere er steget støt de sidste 10 år. Og vil fortsætte med at stige så langt statistikken strækker. På trods af det falder antallet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunerne.

Det er en helt uholdbar løsning, mener formanden for social og sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

”Der er mange vigtige elementer, når man skal skabe en tryg og god ældrepleje. Men helt fundamentalt begynder det med mennesker, dygtige ansatte, der har frihed og mulighed for at tilbyde de ældre den hjælp de har krav på og behov for. De her tal er jo hul i hovedet. Det er en opskrift på problemer, når man skærer i antallet af ansatte, mens mængden af borgere bare vokser,” siger Torben Hollmann.

På landsplan er antallet af ældre over 75 år sammenlagt steget med 33 procent mens antallet af sosumedarbejdere er faldet med seks procent, viser tal fra fra KRL - kommunerne og regionernes lønkontor.

Torben Hollmann anerkender, at det kan være svært for kommunerne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en tid, hvor ældreandelen af befolkningen vokset, og hvor mange ansatte i sektoren trækker sig tilbage på grund af alder.

”Det understreger at vi er nødt til at styrke social- og sundhedsuddannelserne og samtidig forbedre forholdene på arbejdspladserne. Vi skal tage fagene op og vi skal give de ansatte plads til at bruge deres uddannelser, de skal have frihed at sætte deres faglighed i spil og faktisk gøre det, der har fået dem til at vælge faget til at begynde med: at give den ældre borger støtte og hjælp til at lave en værdig alderdom.”