Stem til forbrugervalget - og stem i den korrekte sektor


I øjeblikket er der gang i valget til forbruger-grupperne i pensionsselskabet PenSam.

Medlemmer af FOA har adgang til at stemme på forbruger-repræsentanterne, der er rådgivende i forbindelse med investeringen af milliarder af pensionskroner.

Forbruger-grupperne i PenSam følger FOAs sektor-opdeling med de fire sektorer. Desværre har der sneget sig enkelte indberetningsfejl ind i valghandlingen. Det er fejl, som er opstået, fordi de lokale arbejdsgivere, som indbetaler pensionen hver måned til PenSam, ikke har været opmærksomme på, hvilken sektor de enkelte medlemmer hører hjemme i.

FOA er f.eks. bekendt med, at flere hospitalsansatte serviceassistenter er registreret som hjemmehørende i Social- og Sundhedssektoren. Det er forkert.

Serviceassistenter hører hjemme i FOAs Kost- og Servicesektor – og skal også stemme til Kost- og Servicesektorens forbrugergruppe.

Er man registreret forkert, så er der hurtig hjælp at få: Skriv til valg@pensam.dk, så rettes fejlen omgående.

PenSam har intet at gøre med arbejdsgivernes indberetningen om sektor. Men man vil gerne garantere, at alle fejl kan nå at blive rettet inden afstemningen slutter den 31. oktober, hvis man får besked om dem fra medlemmerne. En eventuel forkert sektor-indberetning har ikke betydning for det enkelte medlems pensions-indbetaling.

FOAs formand Mona Striib opfordrer alle FOA-medlemmer til at stemme. Man kan afgive sin stemme her

Forbrugergrupperne har stor indflydelse på, hvordan PenSam udvikler sig, så der er et vedvarende fokus på kundernes behov.