Arbejdsmiljøkampagne præger bybilledet de næste tre uger

De næste tre uger (uge 43-45) kører FOAs nye kampagne om arbejdsmiljø med fokus på arbejdsskader. I vil i den periode kunne se FOAs logo og høre om kampagnen gennem radiospots, Facebook, Nettoplakater, reklamer i bus- og togskærme og onlinebannere.

”Arbejdsskader rammer individuelt – men skal forebygges kollektivt. Det kræver først og fremmest, at flere arbejdstagere er organiseret i stærke faglige fællesskaber, som handler kollektivt og sætter fokus på arbejdsmiljøet inden for de forskellige fagområder og på de enkelte arbejdspladser,” siger Jens Nielsen, forbundssekretær og arbejdsmiljøansvarlig i FOA.

Kampagnen har til formål at skabe synlighed og dialog omkring arbejdsmiljøet og trække nye medlemmer til fagforeningen. Med sloganet ”den bedste arbejdsskade er den, der aldrig er sket” sætter kampagnen fokus på arbejdsmiljø, og udtrykker vigtigheden af at forebygge arbejdsskader ude på arbejdspladserne.

Samtidig påpeges der, hvor vigtigt det er at have en fagforening bag sig, hvis skaden er sket. På FOAs kampagnesite er der eksempler fra virkeligheden på medlemmer, der har fået hjælp af FOA til økonomisk erstatning. 

Her er det også muligt at få mere viden om kampagnetemaet og melde sig ind i FOA. Det er desuden her, man bliver ført hen, når man klikker på bannere, Facebookopslag og topslider på foa.dk. 

Link til kampagnesitet findes her

Vær gerne med til at sprede budskabet ved at dele Facebookopslag, der løbende slås op på FOAs Facebook hovedside under kampagnen.