Foto: Iben Gad

Dagplejeres løn undslipper millionbesparelse

Faaborg Midtfyn Kommune trækker budgetbesparelser på dagplejeområdet i land og går ind i forhandling om konkrete forslag til ny lokallønsaftale med FOA Sydfyn.

Efter længere strid er der nu udsigt til reelle forhandlinger om dagplejernes lokalløn. Det sker efter mødet den 31. oktober, hvor FOA Sydfyn og Faaborg Midtfyn Kommune mødtes til niveau 2 forhandling sammen med FOA og KL.

Under mødet kom det frem, at det aldrig har været Faaborg Midtfyn Kommunes hensigt at opnå budgetbesparelser, da de tilbage i maj opsagde forhåndsaftalen for dagplejernes lokalløn. Det fortæller Dorthe Jørgensen, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA Sydfyn.

”Det kommer som en overraskelse for os i FOA Sydfyn, men vi fokuserer blikket fremad og glæder os over, at pengene nu er til forhandling og ikke skal gå til budgetbesparelser,” siger Dorthe Jørgensen. 

Kommunen har tidligere varslet besparelser hos de 140 berørte dagplejere og herunder i deres sparekatalog foreslået at sætte løntillægget for det femte barn ned fra 35 % til 25 %.

Møde suspenderet til 4/12

FOA Sydfyn fastholder, at de opgaver, dagplejerne indtil nu har fået tillæg for, stadig skal være en del af den nye forhåndsaftale. Dog med mulighed for ændring af indhold, såfremt at de penge, der er afsat ved de centrale overenskomster, stadig bliver udmøntet. 

”Faaborg Midtfyn Kommune gav udtryk for, at de vil tage det med i deres overvejelser. Vi blev enige om at suspendere mødet, da vi tror på, at vi kan nå hinanden. Vi er nu i realitetsforhandling og kan gå i gang med at konkretisere en løsning,” siger Dorthe Jørgensen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA Sydfyn. 

Parterne skal indtil næste forhandling den 4. december udarbejde oplæg til en ny forhåndsaftale. Forhåbningen er, at de inden da udveksler bud på hvilke funktioner, der skal udløse hvilke løntillæg, så en endelig aftale kan komme på plads til mødet. Her vil FOA og KL ligeledes være til stede, da der fortsat er tale om en niveau 2 forhandling.