Aftale redder initiativer på demensområdet

Regeringen har netop afsat midler til at videreføre mange af de gode ting, der er sat i søen i demenshandlingsplanen, der løber frem til 2025.

”Det er meget positivt, at vi fortsætter det vigtige fokus på demens med aftalen. Der er mange gode initiativer, som ville blive tabt på gulvet, hvis ikke der blev afsat midler.”

Sådan siger formand for social- og sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann om den aftale om de tidligere satspuljemidler, der nu er fordelt på forskellige områder. 367 millioner investeres i sundheds- og ældreområdet og 244 millioner af dem afsættes til demenshandlingsplanen.

”Det er tiltrængte penge, der nu tilføres til det hårdt pressede ældreområde. Vi har en vision om at gøre Danmark til et demensvenligt samfund, hvor personer med demens og pårørende kan fastholde det gode liv,” siger han.

Brug for generelt løft af ældreområdet

Før visionen kan blive til virkelighed, er der blandt andet brug for flere medarbejdere med en høj faglighed inden for demens. Siden 2016 har mange medarbejdere i ældreplejen fået et kompetenceløft i forbindelse med Demenshandlingsplanen.

”Det er et vigtigt skridt, og vi skal fortsat uddanne medarbejdere inden for demens. Men det er en forudsætning for at medarbejderne kan få lov at bruge deres kompetencer, at der er nok personale i ældreplejen.”

”Derfor er der brug for et generelt løft af ældreområdet, som i mange år er blevet underprioriteret,” siger Torben Hollmann.

Demensalliancen peger på vigtigste indsatsområder

FOA har sammen med de øvrige organisationer i Demensalliancen udarbejdet et visionspapir med anbefalinger til, hvad der skal til for at skabe et demensvenligt Danmark.

”Vi foreslår blandt andet, at der skal laves ny forskning inden for demens, bedre støtte til de pårørende og at erfaringerne med demensvenlige kommuner udbredes nationalt,” siger Torben Hollmann.

Læs alle anbefalingerne i visionspapiret her.

FOA er også med i Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark, som arbejder for at udbrede viden om demens, så personer med demens og deres pårørende kan fastholde det liv, den glæde og den hverdag man kender i længere tid.