Så mange 0-5-årige skal din kommune skaffe pladser til

Overblik: Se, hvordan børnetallet ventes at stige i den enkelte kommune og hvor mange ekstra pladser i dagpleje, vuggestue og børnehave, kommunerne får brug for over de næste 10 år.

I takt med, at danskerne sætter et stigende antal børn i verden, stiger også behovet for dagtilbudspladser til børn op til fem år. Frem mod 2029 vil kommunerne derfor få brug for markant flere pladser, end de har i dag. Faktisk vil der være behov for omkring 49.000 pladser mere, end kommunerne har i dag. Det viser en fremskrivning baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Et kig på et overblikskort viser, at alene kommunerne i Region Hovedstaden bør etablere over 19.000 nye dagtilbudspladser. Kommunerne i Region Midtjylland vil have behov for godt 12.000 nye pladser, mens kommunerne på Fyn samlet bør stille med omkring 3.700 flere dagpleje- og daginstitutionspladser over det næste årti.

Der kan ikke klemmes flere børn ind
Tallene vækker en stærk bekymring hos formand for pædagogisk sektor i FOA Mogens Bech Madsen, som frygter, at børnene kommer til at betale prisen for de manglende pladser.

”Allerede i dag er normeringerne alt for lave i institutionerne. De voksne er for få til at give børnene den omsorg og nærhed, de bør have, og i dagplejen forlader flere faget, fordi kommunerne placerer et femte barn hos dem. Så der kan ikke klemmes flere børn ind på stuerne og hos dagplejerne.  Kommunerne skal etablere nye pladser,” siger han.

Gør kommunerne ikke det, er der risiko for, at kapitalstærke virksomheder i stedet byder ind og overtager med private pasningstilbud. Virksomheder, som i stedet for at lade pengene komme børnene til gode, trækker pengene ud til ejerne. 

”Det vil gøre det endnu vanskeligere at stille krav om ordentlige normeringer, efteruddannelse af personale samt ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Dem, det rammer hårdest, er børnene, for det er deres hverdag og trivsel, det handler om,” siger Mogens Bech Madsen.

Sæt kommuner fri af udgiftsloftet
Han erkender, at kommunerne på grund af den demografiske udvikling står over for flere alvorlige udfordringer. For mens børnetallet stiger gør antallet af ældre i kommunerne det samme. 

”Derfor er det forrykt, at kommunerne er pakket ind i den økonomiske spændetrøje, som udgiftsloftet er. Der er tydeligvis behov for investeringer på området, og hvis det er en økonomisk udfordring i dag, må man i stat og kommuner trøste sig ved, at det betaler sig at investere i, at give børn en god start på livet,” siger Mogens Bech Madsen.

 

Læs mere om udviklingstendenserne på dagtilbudsområdet i nyligt udgivet rapport.