FOA trimmer økonomien

FOAs hovedbestyrelse har vedtaget en budget-tilpasning, der blandt andet betyder, at 20 stillinger i forbundshuset skæres væk, og at der samlet set sker en tilpasning af aktiviteterne.

Grunden til FOAs økonomiske udfordringer skal findes i det samspil, der er mellem et vigende medlemstal gennem flere år og samtidige løn- og prisstigninger. Samtidig har FOA over nogle år finansieret flere af sine projekter gennem midler fra sin formue.

“Det er bestemt ikke rart at sige farvel til dygtige medarbejdere. Men vi har valgt en tilgang, hvor vi vil belaste vores medlemmer mindst muligt. Kontingentet til forbundet holdes derfor uændret fremover for medlemmerne. Og vi mener heller ikke, at vi på sigt vil stå fagligt svagere, selvom vi sparer nu,” siger forbundsformand Mona Striib.

I alt sparer FOA 45,6 millioner kroner på sit budget for 2020. Besparelser falder bl.a. som rammebesparelser, afvikling af netværk, færre fagblade, mindre it-udvikling mm.

8 ud af de 20 nedlagte stillinger er vakante. De resterende 12 medarbejdere er enten opsagt eller har indgået fratrædelsesordning.

“Grundlæggende så er min holdning, at vi udviser rettidig omhu med medlemmernes penge. Det samlede kontingent til FOA og FOAs a-kasse er over årene steget langt mindre end både priser og lønninger,” siger Mona Striib.

I år 2000 betalte hvert FOA-medlem 123,50 kroner til forbundskassen.

I 2020 vil tallet være som i dag: 150,50 kroner.

I år 2001 betalte hvert FOA-medlem 133,85 kr. til forbundets a-kasse

I 2020 vil tallet være 151,00 kr.

I samme periode er det særlige statsbidrag (forsikringspræmien til staten for dagpengesystemet) steget med 103 kr. om måneden for hvert medlem.