Sådan vil FOA løfte kvaliteten i dagtilbuddene

Både forældre og medarbejdere har måned efter måned råbt op om mangel på hænder og om tid til omsorg i landets pasningstilbud. TV2-dokumentaren om ’Daginstitutioner bag facaden’ viste en forrået kultur over for små børn. Her kan du læse FOAs forslag til at løfte kvaliteten i landets dagtilbud for de 0-5-årige.

Øget kvalitet i de danske dagtilbud er væsentlig for børns trivsel, udvikling og videre færd i livet. Det er derfor afgørende, at der ikke er børn, der oplever en hverdag, som den vi netop har set i TV2-dokumentaren ”Daginstitutioner bag facaden”, der blev sendt 28. maj.

På trods af et eksemplarisk pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune, som tydeligt peger på konkrete udfordringer for nogle daginstitutioner, mener personalet i dagtilbuddene, at det ikke er nok at pege på mangler i det pædagogiske arbejde. Der skal også være tid til, at personalet sammen drøfter, hvordan de kan styrke kvaliteten af deres pædagogiske arbejde i et arbejdsfællesskab, hvor faglig kritik er en del af hverdagen.

En årlig FOA-undersøgelse af hverdagen i landets daginstitutioner viser år efter år, at over halvdelen af personalet dagligt eller flere gange ugentligt ikke kan yde den omsorg, som børnene har brug for.

FOA foreslår her og nu:

Der lovgives om minimumsnormeringer, der garanterer, at der er en normering i dagtilbud for 0-5-årige gennem hele åbningstiden, som svarer til et normeringsforhold på:

  • En voksen til tre børn i alderen 0-2 år i dagpleje og vuggestue/aldersintegreret institution.
  • En voksen til seks børn i alderen 3-5 år i børnehave/aldersintegreret institution.
  • En dagplejepædagog til 12 dagplejere.

Dagtilbud med børn i udsatte positioner sikres faglig sparring og uddannelse i det omfang, dagtilbuddet finder det nødvendigt. Sociale normeringer, som sikrer en højere normering end minimumsnormering, vedtages ved lov.

Dagtilbud med børn med særlige behov, der tidligere blev indskrevet i specialtilbud for 0-5-årige, tilføres ressourcer, der svarer til det behov, dagtilbuddet vurderer, er nødvendigt for at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Sats også på de pædagogiske assistenter. Personale i dagtilbud uden en pædagogisk grunduddannelse kan uddannes i løbet af et år.

Dagtilbud, som tilsynet ikke oplever den ønskede kvalitet i, sikres en akut faglig støtte, som er tilstede med det samme.

På lidt længere sigt skal landet have uddannelsesdækket hele 0-5-års-området, have løftet kvaliteten af pædagoguddannelsen, sikre efter- og videreuddannelse til både pædagogiske assistenter og pædagoger. Alle gode kræfter skal i gang. FOA vil derfor gerne invitere til et bredt samarbejde, hvor statsministeren sidder for bordenden. Et samarbejde, hvor vi hurtigst muligt sammen aftaler, hvordan vi løfter kvaliteten af vores dagtilbud for 0-5-årige. Børnene er vores fremtid.

FOA organiserer alle faggrupper på 0-5-års-området: Daginstitutionsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogiske konsulenter, dagplejere, dagplejeledere og dagplejepædagoger.