Ny grøn alliance kræver klimahandling nu

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser, mener en ny, bred alliance med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer, der samtidigt efterlyser markant, politisk handling nu.

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser, mener en ny, bred alliance med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer, der samtidigt efterlyser markant, politisk handling nu.

Fagbevægelsen skal bruge sin politiske styrke til at kræve handling på klimaområdet. Både når der skal sorteres affald på den enkelte arbejdsplads, og når den grønne dagsorden skal på borgmesterens bord eller til debat i Folketinget. Det er budskabet fra elleve af landets faglige organisationer, der repræsenterer hundrede tusinder af medlemmer. Alliancen består blandt andet af Ingeniørforeningen IDA, Djøf, Dansk Socialrådgiverforening, Lægeforeningen og FOA.

»Klimaudfordringen rammer os alle sammen. Vores medlemmer er både forbrugere og eksperter på området. Når et stigende antal lønmodtagere og arbejdspladser viser vejen, vil det både gøre en forskel i sig selv og forhåbentligt inspirere politikerne til at komme op i gear,« siger Reiner Burgwald, sektorformand i FOA.

Alliancen kalder sig for ’Broen til fremtiden’. De seneste måneder har organisationerne udviklet grundlaget for alliancen, som kommer med tre markante krav om et CO2-neutralt Danmark i 2040, et massivt politisk fokus på grøn transport og et stop for nye tilladelser til udvinding af olie og gas i Nordsøen. Samtidig er det et udtalt ønske at sætte klimaudfordringen højere på dagsordenen i hverdagen på arbejdspladser over hele landet.

Klimaforandringerne har store konsekvenser for folkesundheden verden over. Naturkatastrofer fører til infektionssygdomme og migration blot for at nævne nogle få. Klimakampen vindes ikke alene i Danmark. ’Broen til fremtiden’ har også den viden, der skal til for at komme med konkrete forslag til, hvordan vi tænker grøn omstilling og FN’s Verdensmål ind i alle aspekter af vores arbejds- og hverdagsliv.

De gode hensigter og højstemte politiske taler gavner i sig selv hverken klimaet eller borgerne herhjemme, der udviser voksende appetit på en hurtig og retfærdig grøn omstilling af samfundet. Alle generationer og alle borgere kan og bør bidrage for at sikre en fremtid for de kommende generationer, men alliancen retter det allerstørste ansvar i retning af politikerne med blandt andet de tre, fælles hovedkrav:

  • Et CO2-neutralt Danmark i 2040. Der skal være bindende delmål hvert femte år.
  • Bæredygtig trafik. Smartere, grønnere og billigere kollektiv trafik. Flere cykler og el-biler.
  • Stop for nye olie- og gaslicenser i Nordsøen. Den fossile energi skal blive, hvor den er.

Den nyopståede alliance appellerer til alle forbund, fagforeninger og ngo’er om at slutte sig til. Det er ambitionen, at medlemmerne løbende skal komme med konkrete opfordringer og forslag til at imødegå klimaudfordringen over for relevante beslutningstagere for at skubbe på for handling i staten, i regioner, kommuner og på hver enkelt arbejdsplads rundt om i landet.

Broentilfremtiden.dk

’Broen til fremtiden’ består ved lanceringen af:
Bibliotekarforbundet, Dansk Magisterforening, Dansk Socialrådgiverforening, DJØF, FOA, Forbundet af Arkitekter og Designere, Ingeniørforeningen, IDA, JA, Lægeforeningen, Prosa, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Forskernes Klimanetværk, Greenpeace Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH