Velfærden vandt valget

FOAs formand finder håb for fremtiden i valgresultatet. Nu gælder det om at holde fast, mener hun.

Grundlovsdag var også store skiftedag på Christiansborg. Flertallet rykkede markant til partier, der gennem valgkampen har lovet at investere i fremtidens velfærd. FOAs formand Mona Striib håber og tror på, at valget kan betyde en ny begyndelse.

”Allerførst skal de finde fodslag om en ny regering. Det kan se svært ud. Men det er altså svært at bevare pessimismen, når den sandsynligvis kommende statsminister begynder sin takketale med at fremhæve den fælles velfærd og i øvrigt anerkende fagbevægelsens rolle i fremtiden,” siger Mona Striib.

Velfærdsvalg
”Mange har kaldt valget et klimavalg, og godt for det, men fælles for de partier, der står som valgets vindere har også været et fælles ønske om at løfte velfærden, som minimum så den følger den demografiske udvikling, så jeg synes godt, vi kan konkludere, at velfærden vandt valget.”

Mona Striib fremhæver udover flere ressourcer til ældreplejen også partiernes opbakning til minimumsnormeringer, og løftet om at en ny regering vil gå sammen med arbejdsmarkedets parter om at få løst problemet med nedslidning, så mennesker med et hårdt og belastende arbejde ikke skal tvinges til at gå syge på arbejde på grund af den stigende pensionsalder.

Sundhed i centrum
Valget betyder også, at flertallet bag aftalen om at nedlægge regionerne er væk. Det betyder ifølge FOA, at der nu er mulighed for at komme videre med at genoprette et hårdt prøvet sundhedsvæsen.

”Vi har ikke brug for endnu en strukturøvelse i sundhedsvæsenet. Vi skal have vendt besparelsespolitikken og tage fat på den store udfordring det er at tiltrække flere folk til området i fremtiden. Der er brug for en egentlig faglighedsreform”, fortæller Mona Striib.

”Det er særligt positivt, at partier på tværs af den rød/blå skala har erkendt, at psykiatrien for længe har stået i skyggen af resten af sundhedsvæsenet. Der er virkelig brug for en særlig indsats, og det har vi grund til at tro, kommer nu.”

Nyt økonomisk perspektiv
FOA forventer også, at en ny regering tager skridt til at forandre selve den måde man de sidste 15-20 år har tænkt og udviklet dansk økonomisk politik på. Når der i dag regnes på de økonomiske konsekvenser af skattelettelser, forudsætter finansministeriet, at en skattelettelse vil få folk til at arbejde mere – at der er såkaldt dynamiske effekter. Men når det gælder investeringer i velfærd, så bliver de alene bogført som en udgift.

”Det er en klar ubalance. Og det erkender landets toneangivende økonomer da også allerede. Nu ligger der en vigtig opgave med også at få den erkendelse til at sive ind i finansministeriet. Socialdemokratiet har taget et vigtigt skridt med deres løfte om ikke at regne med dynamiske effekter af skattelettelser i fremtiden, men det er vigtigt, at de ikke stopper der, men i stedet sætter fart i arbejdet med at justere finansministeriets regnemaskine,” siger Mona Striib.