En rigtig retning for velfærden

Velfærd, børn og kampen mod ulighed står stærkt i ny politisk aftale

”Det er en aftale, der giver håb om en ny retning for fremtiden, for Danmark, for børnene, for velfærden og for FOAs medlemmer.”

Det siger forbundsformand fra FOA Mona Striib om den nye aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten, som baner vejen for en ny regering i Danmark.

”Stort set alle områder som, FOA har arbejdet for skulle forandres er med i den politiske aftale. Der er god grund til at gå smilende på sommerferie,” mener Mona Striib.

”Jeg er især tilfreds med aftalens del om, at velfærden i Danmark igen skal følge befolkningsudviklingen med tilføjelsen om, at der skal være plads til et ekstra løft fremover. De løbende nedskæringer i form af effektiviseringsbidrag, to procents-krav, omprioriteringsbidrag og så videre er væk. Det giver ikke guld eller grønne skove her og nu, men det giver en ny retning, der er så tiltrængt og efterspurgt af titusinder af vores medlemmer,” siger Mona Striib.

10-års plan for psykiatrien
FOAs formand fremhæver, at aftalen også lægger op til en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom.

”Det peger fremad, og så vil jeg gerne rose afsnittet om børn. Frem mod 2025 skal normeringerne forbedres og så ende med lovbestemte minimumsnormeringer. Det har vi og tusinde af forældre kæmpet for, og det har båret frugt. Det vil vi kvittere positivt for,” siger Mona Striib.

Hun hæfter sig også ved, at partierne er enige om at bekæmpe uligheden. Regeringen og støttepartierne vil kigge kritisk på de store reformer, som de seneste år er gennemført på beskæftigelsesområdet, herunder førtidspensionsreformen. Målet skal være at rette op på de dele af reformerne, som har medført, at mennesker er kommet i klemme i systemet.

”Det er et løfte om en styrket social kontrakt i Danmark, hvor den økonomiske politik underbygger arbejdet med at mindske ulighed,” understreger Mona Striib.

Nej til profit på velfærd
Den nye regering vil også undersøge, hvordan det mest hensigtsmæssigt kan sikres, at der ikke kan laves profit på private daginstitutioner og sociale opholds- og anbringelsessteder. Det kan for eksempel ske efter samme model, som i dag er gældende for fri- og privatskoler.

En stor ting på FOAs ønskeliste gennemføres ikke her og nu: Forslaget om en differentieret pensionsalder, som FOA ellers har været en stærk fortaler for. 

”Vi skal nu vente på den særlige seniortænketank. Det gør vi så, men vi skruer ikke ned for ønsket om at nedslidte skal have muligheden for at forlade arbejdsmarkedet tidligere end i dag,” siger Mona Striib.

Mona Striib understreger, at de mange positive elementer i aftalen kun er kommet på plads, fordi FOAs medlemmer og resten af fagbevægelsen har været aktive og klart har vist, hvad vi mener er den rigtige retning for Danmark.

”Jeg ser frem til et nært samarbejde med regeringen og de nye ministre, der nu udnævnes. FOA vil levere konstruktive indspil. Den nye aftale er et fint fundament for et kommende fælles samarbejde,” mener Mona Striib.