God aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

Ny praktikaftale for sosu-uddannelserne forhøjer minimumsantallet af praktikpladser med i alt 30 procent. FOA er glad for resultatet.

Mindst 9000 praktikpladser til sosu-uddannelserne. Det er resultatet af en ny 2-årig aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA.

”Vi er meget glade for, at det er lykkedes at lande en ny praktikpladsaftale. Det har FOA kæmpet hårdt for. Nu venter der en stor opgave for alle parter med at tiltrække elever til de mange nye praktikpladser. Det kræver både, at vi taler faget op, og at vi tilbyder gode arbejdsvilkår for social- og sundhedsansatte ude på arbejdspladserne,” siger formand for FOA Mona Striib.

Med aftalen forhøjer parterne minimumsantallet af praktikpladser med i alt 30 procent fra 2019 til 2020 og 2021. De ekstra praktikpladser giver eleverne på uddannelserne større uddannelsessikkerhed og vil forhåbentlig også få flere til at vælge en social- og sundhedsuddannelse. 

”Det har ikke været nemt, men vi er glade for at have kæmpet aftalen på plads. Den er ikke kun god for fremtidens sosu-elever, men er også en forudsætning for at vi kan fastholde det nuværende velfærdsniveau i Danmark,” siger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA.

Flere plejetrængende ældre, færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og et stort antal social- og sundhedsansatte, der snart går på pension, gør arbejdet med at skaffe flere varme hænder til ældre og sundhedssektoren en af velfærdssamfundets helt store udfordringer. FOA har beregnet, at Danmark kommer til at mangle over 40.000 sosu-ansatte allerede i 2028, hvis vi ikke gør noget nu.

Aftalen indeholder også en række nye elementer, som skal sikre, at færre elever falder fra uddannelsen. Parterne bag aftalen forpligter sig for eksempel til en målsætning om at reducere frafaldet til maksimalt procent på hovedforløbet, hvor frafaldet i dag er på cirka 14 procent.

”Vi skal også forhindre at mange elever vælger at forlade uddannelserne før tid. Alle parter på området bliver simpelthen nødt til at blive enige om, at det her vil vi prioritere, så vi kan få nedbragt frafaldet. En af de ting vi bør kigge på er overgangen mellem skole og praktik. Vi kan se, at det er her mange falder fra. Det kan være en overvældende opgave pludselig at stå med et andet menneskes helbred og velfærd i sine hænder. Det skal vi være bedre til at forberede eleverne til,” siger Torben Klitmøller Hollmann.