Skovbørnehave Gladsaxe

Foto: Mikkel Nielsen

Skovbørnehave er Årets Dagtilbud 2019

Et tydeligt børneperspektiv, fokus på faglig refleksion og et stærkt forældresamarbejde får Gladsaxe Skovbørnehave til at løbe med titlen som Årets Dagtilbud.

Aktiviteter og temaer udvikles ud fra børnenes ideer og leg. Børnene er med til at tegne og planlægge legezoner, som de efterfølgende også er med til at evaluere, så den næste legezone kan blive endnu bedre. I det hele taget er inddragelsen af børnene og deres perspektiv stor i dagligdagen i Gladsaxe Skovbørnehave. Her er samarbejdet med forældrene stærkt og etableres allerede før børnene begynder i institutionen med et hjemmebesøg, så der skabes tryghed og nærvær. Og endelig er personalegruppen dygtig til systematisk at reflektere og evaluere deres pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring. 

Alt det danner grobund for, at repræsentanter fra FOA, BUPL, BUPL’s Lederforening, KL, FOLA, Danske Professionshøjskoler og dagtilbudsområdets praksisfelt har udpeget skovbørnehaven som vinder af titlen som Årets Dagtilbud 2019 og en præmie på 20.000 kr. En pris, som mandag uddeles i et samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA og overrækkes af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

” Det er i høj grad en anerkendelse af det arbejde, vi gør i dagligdagen. Det er forældrene, der har indstillet os, og de ved virkelig, hvad det vil sige at have et godt børneliv, så det bliver man særligt beæret over,” siger børnehavens stolte leder, Karina Bech, forud for selve prisoverrækkelsen.

Projekter med afsæt i børns leg
Et af prisens formål er at sprede de gode eksempler dagtilbuddene i mellem. En af de ting, som andre måske kan lade sig inspirere af vinderen til at gøre, er meget konkret at tage afsæt i børnenes leg i planlægningen af aktiviteter i børnehaven.

”Det cirkusprojekt, vi har nu, er for eksempel startet med, at nogle af børnene dansede breakdance. Så lavede de kolbøtter og balancerede. Det snakkede vi med dem om, og så ville de gerne lave flere artisterier. Så ud af vores løbende snakke med dem om, hvad de godt kunne tænke sig, er projektet vokset frem. Dybest set handler det om, at vi taler med børnene,” siger Karin Bech.

Fælles faglig refleksion
Ikke mindst institutionens fast integrerede faglige refleksion har været baggrunden for, hvorfor FOA mente, at netop Gladsaxe Skovbørnehave skulle udpeges som vinder. Konkret består refleksionen i, at de ansatte hver uge går sammen to og to i en time, hvor det blandt andet drøftes, hvordan den pædagogiske indsats kan understøtte børnenes trivsel og udvikling, hvordan den nuværende indsats går, og hvad der skal foregå i den kommende tid.

”Det sker på tværs af hele personalegruppen uden skelen til, om det er pædagoger, pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter. På den måde bringes alle kompetencer i spil og alle ansatte får et medejerskab over aktiviteter og indsatser. Det stærke arbejdsfællesskab mærkes af både børn og forældre, som jeg også har hørt beskrive skovbørnehaven som en stor familie,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

I alt blev der indstillet 124 dagtilbud, hvoraf tre blev nomineret, herunder altså Gladsaxe Skovbørnehave. De to øvrige, som var med i finalefeltet, var de integrerede institutioner Asebo i Vejle og Børnehuset Toften i Sønderborg.