Højesteret: Tilladt at optage samtaler med chefen

Ny dom fra Højesteret fastslår, at medarbejdere under særlige omstændigheder gerne må lave lydoptagelser af samtaler med chefen – også uden chefens vidende.

Har en ansat behov for at sikre bevis for, at hans eller hendes rettigheder bliver krænket på arbejdspladsen, er det i orden at optage samtaler med chefen, uden først at informere om det.

Sådan lyder pointen i en principiel dom fra Højesteret.

I den konkrete sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført for den ansatte, havde en arbejdsgiver bortvist en medarbejder med den begrundelse, at han skjult havde optaget samtalerne under et kritisk møde. Det fandt arbejdsgiver var et brud på den ansattes loyalitetsforpligtelse.

Det samme mente Landsretten i sin afgørelse fra juni i fjor. Her fik arbejdsgiveren medhold i, at den ansatte kunne bortvises uden løn – endda med tilbagevirkende kraft til den dato, som lydoptagelsen var fra.

Landsretsdom omstødt
Men den afgørelse omstøder Højesteret nu. Godt nok må den ansatte ikke ukritisk optage alt, hvad der foregår på arbejdspladsen. Men er der et konkret formål med optagelsen og en saglig begrundelse og proportionalitet, må ansatte gerne gennemføre optagelser uden først at oplyse om, at båndoptageren kører.  

I FH er næstformand Arne Grevsen glad for den nye dom, som kan have stor betydning for, om ansatte kan løfte en bevisbyrde for, at deres rettigheder bliver krænket. 

”Hvis du som medarbejder har en chef, der mobber, chikanerer eller opfører sig upassende, hver gang ingen lytter med, så skal man da kunne optage episoden uden at blive bortvist med tilbagevirkende kraft uden løn,” siger Arne Grevsen i FH’s nyhedsbrev.

I den konkrete sag handlede konflikten om, at den ansatte mente, at han af chefen flere gange var blevet lovet en højere provisionsløn, hvilket chefen så alligevel ikke gav ham. 

Læs Højesterets afgørelse her