Temadage om pårørende og værdig død - Kom med til gratis kompetenceudvikling

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til temadage om pårørende og en værdig død. Det sker i foråret 2019.

Hvordan kan man understøtte et velfungerende samarbejde med de pårørende til ældre, der modtager pleje? Og hvordan skabes de bedst mulige rammer for en værdig og tryg afslutning på livet?

Det er de centrale spørgsmål der stilles, når Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer medarbejdere og ledere i ældreplejen til temadage om henholdsvis pårørende og en værdig død i foråret 2019.

Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i.

Temadag om pårørende: d. 14. maj i hhv. Hillerød og Holstebro
Om temadagen:
Vil du have ny viden om og inspiration til aspekter, der knytter sig til et godt og værdigt pårørendesamarbejde? På denne temadag får du indsigt i, og redskaber til, at arbejde med den enkelte ældre, og deres pårørendes ønsker og behov for et værdigt ældreliv. På dette kursus får du mulighed for at styrke din faglighed i forhold til at muliggøre den ældres selvbestemmelse og dermed understøtte oplevelsen af tryghed, meningsfuldhed og livskvalitet i et værdigt møde med den ældre og dennes pårørende.

Temadag om værdig død: d. 27. maj i Roskilde og d. 28. maj i Aarhus.
Om temadagen:
Alle har ret til en værdig sidste tid, men hvad forstår vi ved en værdig død? På temadagen kan du få ny viden og inspiration om, hvordan du kan støtte den ældre og dennes pårørende i den sidste tid. Du vil møde og blive inspireret af forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan vi bedst kan videreudvikle en værdig pleje af døende og løfte kvaliteten i dette arbejde. Oplægsholderne introducerer dig til den nyeste viden på området.

Du kan læse mere om de aktuelle temadage og tilmelde dig her.