Stresspanel peger på centrale stress-udfordringer

Flere af Stresspanelets anbefalinger rammer plet i forhold til de udfordringer, FOA-medlemmer oplever dagligt. Men anbefalinger alene rækker ikke, påpeger forbundssekretær Jens Nielsen.

Skab arbejdspladser – og ledelseskulturer – der forventer utilgængelighed, har blik for balancen mellem ressourcer og krav og tilbyder træning af ledere i mental sundhed og stress.

Sådan lyder en af de 12 anbefalinger, som det af regeringen nedsatte Stresspanel netop har offentliggjort, og som siden sommer i fjor har arbejdet på at udtænke forslag til, hvad der kan lette på danskernes tiltagende stress. 

Panelet er tidligere blevet kritiseret for ikke at have en eneste forsker i stress blandt de nedsatte medlemmer, og også for at have afskaffelse af forældreintra på listen – samt at indføre ”livsmestring” på skoleskemaet for at skabe mere robuste børn. Men på enkelte punkter rammer Stresspanelet hovedet på sømmet i de problemstillinger, det peger på i sine anbefalinger, mener forbundssekretær i FOA Jens Nielsen – og det gælder ikke mindst anbefaling nummer to – at arbejdspladserne skal forvente utilgængelighed.

Afstem krav og ressourcer

”Vi ved fra medlemsundersøgelser, at rigtig mange af vores medlemmer møder ind før tid, og bliver efter arbejde for at kunne blive færdige med deres opgaver og få velfærden til at hænge sammen. Dér har vi brug for en ledelse, der griber ind og sikrer, at man har fri, når man har fri, ligesom overarbejde skal skrives på, selv om det helst helt skal undgås,” siger Jens Nielsen.

I samme anbefaling ligger også en opfordring til, at krav til de ansatte afstemmes med ressourcerne. Også denne pointe er afgørende for Jens Nielsen, der som ansvarlig for det arbejdsmarkedspolitiske område i FOA længe har påpeget, at vi i Danmark bør lade os inspirere af Sverige. Her gælder nemlig, at arbejdsgiveren har et ansvar for at afpasse ressourcerne til opgaverne. At enten skal arbejdsbyrden mindskes eller mandskabet øges for at forebygge arbejdsbelastninger. 

”Det ligger fint i tråd med, at Ekspertudvalget om Arbejdsmiljø understreger, at der er brug for en bekendtgørelse med klare regler om, hvad arbejdsgiverne skal leve op til for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger Jens Nielsen.

Handling bag ord

Men selv om Jens Nielsen også tager godt imod Stresspanelets anbefalinger om at give ledere bedre uddannelse i stresseforebyggelse, samt at kommuner opfordres til at have en koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter for at forebygge stress, rækker anbefalinger alene ikke.

”Med denne regering har vi set utroligt mange anbefalinger blive udarbejdet – uden at de er blevet fulgt til dørs. Så nu er vi nødt til at se noget handling, ligesom vi er nødt til at se, at der bliver afsat reelle ressourcer til at følge nogle af anbefalingerne. Ellers er det helt overflødigt at de overhovedet er blevet udarbejdet,” siger Jens Nielsen.

Her er Det Nationale Stresspanels 12 anbefalinger:

 1. Luk Forældreintra/aflys Aula og sæt loft over antallet af forældrearrangementer pr. år. Plan B: ”2 om ugen, 2 om året”.
 2. Skab arbejdspladser – og ledelseskulturer – der forventer utilgængelighed, har blik for balancen mellem ressourcer og krav og tilbyder træning af ledere i mental sundhed og stress. 
 3. Klæd børn og unge bedre på til at mestre livet. 
 4. Styrk den digitale folkesundhed 
 5. Byg bro mellem ledige og frivilligt arbejde med henblik på at investere i den mentale sundhed og skabe kulturændring. 
 6. Oplys børn og unge om digital seksualitet og dennes lovgivning og beskyt børn under den seksuelle lavalder mod uønsket samt voksen digital seksualitet. 
 7. Indfør et øget og mere systematiseret fokus på overgangen til at være studerende, heriblandt at håndtere stressorer, skabe sunde studiefællesskaber og undgå fejl-frygt. 
 8. Kommuner opfordres til en koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter for at forebygge og håndtere stress. 
 9. Opbyg og understøt fællesskaber, der støtter op om børn og unges ret til at være og ikke-præstere, parallelt med at generationsmøder styrkes. 
 10. Udarbejd faglig vejledning for praktiserende læger om forebyggende og tidlig behandling af stress i almen praksis. 
 11. Sæt småbørnenes trivsel i højsædet gennem en børnemiljølovgivning og markant reduktion af fotodokumentation af børn. 
 12. Opfordring til tech-industrien om at respektere menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov.