Øremærket fædrebarsel vedtaget af EU-Parlamentet

Om få år skal fædre have ret til to måneders betalt barselsorlov, lyder beslutningen fra et stort flertal i EU-Parlamentet.

Skal vi opnå større lighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, skal fædre også tage en større del af den samlede barselsorlov, end de gør i dag. Det er baggrunden for, at EU-Parlamentet torsdag har besluttet, der skal indføres øremærket barsel til mænd.

Beslutningen indebærer, at forældre samlet skal have ret til fire måneders betalt barselsorlov. Af de fire skal de to alene være forbeholdt fædrene. Tager den enkelte far ikke de to måneder, bortfalder orloven, lyder direktivet.

”Herhjemme har der ikke været politisk mod til at indføre øremærket barsel ud fra et misforstået hensyn og en bekymring for, at man griber ind i familiernes frie valg. Men det valg bliver først reelt frit, hvis det ikke er præget af struktur og kultur – for eksempel, at det økonomisk bedst kan svare sig, at kvinden tager barslen eller at der bare er tradition for, at mor er hjemme, mens far arbejder,” siger FOAs sektorformand med ansvar for ligestilling, Pia Heidi Nielsen.

Gode, nordiske erfaringer
I parlamentet var det til gengæld et stort flertal, der stemte for fædreorloven. Kun 82 stemte imod, mens hele 490 stemte for forslaget, hvis indhold blev forhandlet på plads i januar mellem parlament og medlemslande.

Planen er, at de nye regler skal træde i kraft i løbet af de næste tre år.

”Det ser vi virkelig frem til. Erfaringerne fra Sverige, Norge og Island er gode. Her tager mændene nu en langt større andel af barslen, nemlig henholdsvis 24, 28 og 35 procent, mens de danske mænd kun tager omkring 10 procent, som det ser ud i dag,” siger Pia Heidi Nielsen. 

13. juni ventes EU's ministerråd formelt at godkende beslutningen.