Hæder for bedre ergonomi til dagplejere og pædagoger

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2019 er fundet. Prisen i kategorien Muskel- og skeletbesvær går til Dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune for en særlig ergonomisk indsats.

Pusleborde, som børnene selv kan kravle op på, en indretning, hvor flere ting er i børnehøjde, og i det hele taget mere selvhjulpne børn fører nu til, at Dagtilbudsafdelingen i Odense Kommune i dag vinder Arbejdsmiljøprisen inden for kategorien Muskel- og skeletbesvær.

Et årti tilbage døjede en stor del af de ansatte i dagplejen, vuggestuer og børnehaver med slidgigt og dårlig ryg, blandt andet fordi der var så mange løft af børnene, og mange trykknapper i bodystockings, der skulle klemmes sammen. Men en særlig ergonomisk indsats betyder nu, at antallet af arbejdsskader er nedbragt. Det er sket, efter at alle arbejdspladser inden for dagtilbudsområdet har haft mindst en såkaldt Ergonomivejleder igennem en tre dage lang uddannelse om anatomi, fysiologi, ergonomi og børns motoriske udvikling.

”På den måde er det ikke bare en ergonomivejleder, der siger, du ikke må løfte. Vi skaber forandringer ud fra adfærdspsykologi, hvor arbejdspladsen indrettes, så de rigtige valg let kan træffes. Vi er rigtig godt på vej, og jeg kan se, at de ansatte har taget det til sig, og at børnenes motoriske udvikling styrkes,” siger Karen Louise Reeh, der er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Vindere skal inspirere
Formand for Arbejdsmiljørådet, Cristina Lage, er imponeret over indsatsen, som hun kalder både inspirerende og ambitiøs:

”Her har man integreret ergonomien i det daglige, så det gode arbejdsmiljø er tæt koblet til kerneopgaven, nemlig det pædagogiske arbejde med børnene. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for at skabe vedvarende forandring,” siger hun.

I FOA håber forbundssekretær Jens Nielsen, at andre kommuner vil lade sig inspirere af erfaringerne fra Odense – og ikke alene på dagtilbudsområdet.

”Ansatte inden for social- og sundhedsområdet, alle dem, der har rengøringsarbejde og i mange andre fag er nedslidningstruede. Og selv om vi politisk lige nu forsøger at finde løsninger for, at de, der bliver nedslidte, kan blive behandlet værdigt, gælder det jo helt grundlæggende om at forebygge, at folk bliver nedslidte af at gå på arbejde,” siger han.

Pris for unge og nyansattes arbejdsmiljø
Yderligere tre vindere er i dag kåret som modtagere af Arbejdsmiljøprisen. I kategorien Psykisk arbejdsmiljø vandt entreprenør- og tømrervirksomheden Adserballe & Knudsen for en særlig indsats for at nedbringe stress. Grossist- og stålvirksomheden Lemvigh-Müller vandt i kategorien Arbejdsulykker.

Særlig fokus har der i år været på kategorien Unge og nyansattes arbejdsmiljø. Den pris gik til Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital, som fik prisen overrakt af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ved arrangementet i DGI-byen mandag.

I fjor betød dårlig trivsel og mangel på jordemødre, at fødeafsnittet havde vanskeligheder med at rekruttere og fastholde jordemødre. Men med et mentor- og kompetenceprogram rettet mode nyuddannede og nyansatte jordemødre er der sket en positiv udvikling. Det har medført, at afdelingen i dag har flere ansøgere, end den kan ansætte.