FOAs forslag til en styrket rekruttering på sosu-området

FOA diskuterer med regeringen om, hvordan vi styrker rekrutteringen på social- og sundhedsområdet. Her er FOAs forslag.

Hvis vi skal udvikle og fastholde et trygt velfærdsdanmark er det helt afgørende, at vi sammen med regeringen, regioner og kommuner får løst den store opgave, det er at tiltrække mange flere folk til social- og sundhedsområdet. Alene de danske kommuner skal tiltrække over 40.000 nye ansatte på SOSU-området de næste 10 år, hvis de vil følge med aldersudviklingen.

Det er derfor også et helt centralt arbejdsområde for FOA, et område vi længe har haft fokus på. Vi har allerede taget en række vigtige skridt. Mange kommuner har udarbejdet strategiske planer, andre er gået i tæt samarbejde med FOA, og mange har lavet forskellige initiativer. Alle med det mål at få flere medarbejdere til social- og sundhedsområdet.

På centralt plan har vi allerede taget en række vigtige skridt. Vi fik en OK-aftale med lønløft til social- og sundhedsområdet. Vi har lavet en praktikpladsaftale, der betyder uddannelse af 3.000 social- og sundhedshjælpere og 6.000 social- og sundhedsassistenter pr. år frem til 2021. Og vi har gennem finanslovsaftalen fået en styrket praktikvejledning og videreuddannelse inden for demens og psykiatri m.m.

I dag fortsætter vi arbejdet med at trække regeringen i den rette retning på rekrutteringsområdet. Sammen med blandt andre læger og sygeplejersker mødes vi med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank for at drøfte løsninger på, hvordan vi skaffer flere hænder til området.

Fra FOAs hold møder vi op med en række konkrete opfordringer til regeringen. Initiativer vi mener, er nødvendige, hvis vi skal komme videre nu.

  • Frem for alt handler det om at bruge de rette hænder til de rette opgaver. Vi kræver, at der sker en langt mere strategisk brug af de kompetencer FOAs medlemmer har. Vi vil have de rette kompetencer til rette opgaver i hele det sammenhængende sundhedsvæsen, både kommunalt og regionalt.
  • Vi skal sikre, at området har mere attraktive arbejdspladser og får større anerkendelse. Det er helt centralt. Det betyder, at hver kommune/arbejdsplads bør tænke i at sikre, at arbejdspladsen er attraktiv. Det er ikke kun én faktor, der gør det.
  • Vi ønsker hver kommune/region udarbejder en handleplan, der kommer rundt om en række initiativer. Flere kommuner har lavet mere sammenhængende handleplaner – f.eks. Ålborg, Bornholm og Randers kommuner. Og rigtig mange kommuner har lavet forskellige typer indsatser. Men sammenhængende strategier, der kommer helt rundt om at skabe attraktive arbejdspladser med alt hvad det indebærer, savnes.
  • Vi foreslår et forpligtende topmøde, hvor de mange aktører sætter sig sammen og skaber handlinger.
  • Vi ønsker klare karriereveje, understøttet af muligheder for ordentlig videreuddannelse inden for psykiatri, demens og ledelse.
  • Vi vil styrke rekrutteringen til uddannelserne og arbejde for et bedre image.
  • Vi vil nedbringe frafaldet på uddannelserne væsentligt.
  • Vi ønsker, at regeringen styrker et fælles fokus på rekrutteringsdagsordenen i stedet for at arbejde ukoordineret med en masse små løsrevne initiativer, og at der hurtigst muligt og konkret følges op på de besluttede initiativer.