Aftale skal tage psykisk arbejdsmiljø alvorligt

Den nye arbejdsmiljøaftale vil for alvor skulle stå sin prøve, når der skal laves en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, siger forbundssekretær Jens Nielsen, der også ser gode takter i aftalen.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget har regeringen netop indgået en aftale, der skal rette op på, at et stigende antal danskere lider under et dårligt arbejdsmiljø. Aftalen betyder blandt andet, at der tilføres flere midler til Arbejdstilsynet, som i de seneste år har været udsat for benhårde besparelser, og at bøder for at overtræde arbejdsmiljøloven fordobles, hvis det har ført til alvorlig personskade.

”Det et godt, at der nu sker skridt i retning af en genopretning af Arbejdstilsynet, som slet ikke har haft kræfter til at gennemføre det, de er sat i verden for, nemlig at gennemføre de nødvendige kontrolbesøg ude på arbejdspladserne. Så det er et skridt i den rigtige retning,” siger FOAs forbundssekretær med ansvar for arbejdsmiljø, Jens Nielsen.”

Aftalen tager i høj grad afsæt i de anbefalinger, som et ekspertpanel kom med i efteråret, efter regeringen havde indset, at det går den helt forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø, og at det ikke ville være muligt at nå de såkaldte 2020-mål om, at andelen af danskere med et dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø forinden skulle nedbringes med 20 procent. I perioden 2012-16 steg alene andelen, som oplevede psykiske belastninger, med hele 17 procent.

Ressourcer skal afstemmes
Derfor er Jens Nielsen særligt optaget af, at aftalen også rummer, at der skal laves en særskilt bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

”Den må ikke blot blive en overfladisk sammenskrivning af forskellige regler og paragraffer, som allerede eksisterer i dag. Den skal gøre det lysende klart for arbejdsgiverne, hvilket ansvar de har i forhold til at sikre det psykiske arbejdsmiljø, på samme vis, som de har et ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i dag,” siger Jens Nielsen.

Eksempelvis bør det skæres ud i pap, at opgaver og ressourcer skal være afstemt, så medarbejderne ikke går ned med stress på grund af for stort et arbejdspres. At enten skal arbejdsbyrden mindskes eller også skal mandskabet øges for at forebygge arbejdsbelastninger. 

Forebyg nedslidningen
Herudover er det ærgerligt, at partierne ikke har afsat midler til at understøtte arbejdspladserne med den nødvendige arbejdsmiljørådgivning til at understøtte det forebyggende arbejde lokalt.

”Lige nu er samtlige politiske partier vældigt optagede af at sikre nedslidte på arbejdsmarkedet bedre tilbagetrækningsmuligheder. Og skal vi tage os selv og hinanden alvorligt i den diskussion, må vi jo også se på, hvordan vi kan forebygge nedslidningen. Både den fysiske og den psykiske,” siger forbundssekretæren.