Skilt med ordet "Konkurs" blandt breve på en måtte.

Foto: Colourbox

Efter 3,5 år: Sag om Kærkommen endelig for retten

77 FOA-medlemmer har ventet på tilgodehavender for næsten 12 millioner kroner. Nu venter retssag, som skal afklare, hvem der skal udbetale pengene.

Efter næsten tre et halvt års ventetid, skal det nu afgøres ved Vestre Landsret, hvem der skal udbetale pengene til de tidligere ansatte i det konkursramte private plejefirma Kærkommen.

Da Kærkommen, der leverede ældrepleje til en række kommuner, gik konkurs i marts 2015, stod over 100 tidligere medarbejdere uden arbejde – og uden de næsten 12 millioner kroner, de tilsammen har til gode i løn og feriepenge. Siden er sagerne for enkelte medarbejdere løst, men 77 FOA-medlemmer mangler stadig løn.

For efter konkursen fulgte en tvist mellem de to nordjyske kommuner Aalborg og Hjørring og Lønmodtagernes Garantifond, som normalt udbetaler tilgodehavender til medarbejdere i konkursramte virksomheder.

”Det har været helt urimelig lang tid undervejs. Det er medarbejderne, der har måtte betale, mens parterne finder ud af, hvem der har ret,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Medarbejdere i klemme i tvist mellem myndigheder

Det er FOA, der har anlagt sagen, hvor første retsmøde blev afholdt mandag, mod både de to nordjyske kommuner og Lønmodtagernes Garantifond – ligesom FOA har måtte låne penge til de medlemmer, som har penge til gode.

”Alle er enige om, at det er enten kommunerne eller Lønmodtagernes Garantifond, der skal betale, men det er alligevel medlemmerne, der har været sorteper, og som har måtte gå i så lang tid uden vished for, om de får deres tilgodehavender. Hele forløbet har været skandaløst, og alene det, at det er FOA som repræsentanter for medarbejderne, der skal lægge sag an for at få styr på, hvem der skal betale regningen er helt ude i skoven,” siger Thomas Enghausen.

Efter konkursen blev en del af medarbejderne ansat i den kommunale ældrepleje – og det er det, der har givet anledning til tvisten – for Lønmodtagernes Garantifond mener, at der er sket en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, og at det derfor er den nye arbejdsgiver, der skal betale tilgodehavenderne.

Lovændring på vej

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fremlagde i sommer et nyt lovforslag, som skal komme netop det problem til livs. Hvis forslaget vedtages, vil Lønmodtagernes Garantifond fremover kunne lægge ud for tilgodehavender til medarbejderne, hvis der opstår en tvist med en offentlig arbejdsgiver.

”Vi havde gerne set, at lovændringen dækkede alle – også de medarbejdere, der efter en konkurs ansættes i et andet privat firma, men det er en vigtig ændring, som forløbet med Kærkommen har banet vejen for,” siger Thomas Enghausen.

Sagen foregår ved Landsretten i Viborg, og er indtil videre berammet til syv retsmøder i september. Der forventes at falde dom ved udgangen af oktober.