Så meget taber du på dagpengene

Mange af os oplever at miste jobbet på et tidspunkt i løbet af livet. Og for mange kommer det som et chok, hvor lidt dagpenge faktisk dækker. Vi har set på hvor stort tabet egentlig er, hvis man ender på dagpenge.

Færre end halvdelen af de danske lønmodtagere oplever i dag, at dagpengesystemet giver dem tilstrækkelig tryghed om deres økonomiske situation. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er der ikke noget at sige til. Lige nu mister vores dagpenge værdi år for år. Det sikkerhedsnet, der skal favne os, er ved at falde fra hinanden. Siden midten af 90’erne er værdien af dagpengene nemlig faldet fra 63 procent til 54 procent i 2018 for den gennemsnitlige LO-arbejder. Og den udvikling fortsætter, hvis vi ikke gør noget ved situationen.

Det kan være svært at forholde sig til procenter og grafer, når vi taler dagpenge. Hvad betyder det i rigtige menneskepenge? Derfor har vi prøvet at sætte konkrete tal på.

I vores regneeksempel tager vi udgangspunkt i en kommunalt fuldtidsansat social- og sundhedsassistent og så har vi regnet på hvor meget hun taber i indkomst om måneden ved ledighed i henholdsvis 2008, 2013, 2017 og 2023.

Beregningerne viser, at mens vores sosu-assistent i 2008 mistede 11.645 kroner i månedlig indtægt. Allerede en ordentlig nedgang, selv under de mest gunstige omstændigheder. Så vil det tab i 2023 være steget til 17.163 kroner om måneden. Du kan se hele skemaet herunder:

Månedlig indkomstnedgang for kommunalt fuldtidsansat social- og sundhedsassistent ved ledighed. 2008, 2013, 2017, 2023

 

2008

2013

2018

2023**)

Samlet månedsløn (inkl. pension)

27.850

31.712

33.875

39.628

Nettomånedsløn

22.405

25.181

26.788

31.337

Pensionsindbetaling

5.445

6.531

7.087

8.291

Individuel dagpengesats

20.165

22.663

24.109

28.204

Nettoløn – individuel sats

2.240

2.518

2.679

3.133

Månedsindkomst, max. dagpenge

15.274

17.355

18.633

20.720

Indkomstnedgang ved ledighed

12.576

14.243

15.242

18.908

Indkomstnedgang ved ledighed (2018-priser) *)

11.750

13.079

15.242

17.317

 *) Indkomstnedgang ved ledighed 2018-priser er korrigeret for udvikling og forventet udvikling i forbrugerpriserne.

**) Forventet, beregnet

Kilder: Beregninger på grundlag af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor løn juli 2008, 2013 og 2018. Maksimale dagpengesatser 2008 og 2018, forventet maksimal dagpengesats 2023, jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi forår 2018 samt Aftale om skattereform juni 2012.

Når dagpengene på den måde bliver udhulet, er det alvorligt for den enkelte, men også farligt for hele velfærdssamfundet. Utrygheden skaber krav om sikkerhed i overenskomstforhandlingerne. Krav der underminerer vores flexicuritymodel, som har været med til at skabe den høje danske velstand. Det betyder, at færre tør skifte job – til skade for økonomien. Og færre melder sig ind i a-kasserne.

Derfor fører FOA sammen med LO kampagne for, at stoppe forringelserne af dagpengene nu. Lad i stedet dagpengene følge udviklingen i lønnen. Lad os sikre, at dagpengene bliver ved med at have samme værdi fremover.

Du kan se mere om kampagnen her