Nyt opholdskrav udhuler retten til dagpenge

I løbet af de næste par uger skal Folketinget behandle en ny stramning af dagpengereglerne. Forslaget forventes at ramme 5000 a-kassemedlemmer. Både fagbevægelsen og erhvervslivet advarer mod den nye stramning.

Et nyt opholdskrav, som regeringen og DF står bag, betyder, at man mister sin ret til dagpenge, hvis man har boet i lande uden for EU og EØS-landene i mere end et år inden for de seneste 8 år. Den nye stramning, forventes at ramme 5000 a-kassemedlemmer om året, hvoraf 1/3 er danske statsborgere og 2/3 er tredjelandes borgere.

”Det er endnu en pind til dagpengesystemets ligkiste. Det er en stramning opfundet for at genere udlændinge, men som har vist sig at ramme helt vilkårligt og uigennemtænkt,” forklarer Mona Striib.

Regeringen vurderer i bemærkningerne til lovforslaget, at ”et opholdskrav for retten til dagpenge fjerner retten til dagpenge for de berørte personer. Det kan indebære afledte konsekvenser for tilbøjeligheden til at forsikre sig mod ledighed. Beregningsteknisk skønnes forslaget fuldt indfaset at medføre, at ca. 20.350 personer vil melde sig ud af arbejdsløshedskasserne.”

”Til daglig elsker regeringen at prise det danske dagpengesystem, hvor arbejderne ikke behøver frygte at skifte job eller kortvarig arbejdsløshed, og som giver det danske arbejdsmarked en unik bevægelighed. Det vi kalder flexicurity. Alligevel opfinder de hele tiden på nye love og regler, der udvander og undergraver det system,” siger Mona Striib.

Rammer også syge- og barselsdagpenge
Beskæftigelsesministeriets beregninger viser, at mindst 1400 personer vil blive frataget syge- eller barselsdagpenge, med det nye opholdskrav. Og fordi loven vedtages med tilbagevirkende kraft vil også børn, der har opholdt sig i udlandet sammen med deres forældre i mere end et år, blive ramt, hvis de senere skal have dagpenge eller barsel.

”Det er svært at finde elementer, der ikke rammer helt tosset i det forslag. Vi må håbe, at regeringen, DF og resten af folketinget kommer til fornuft og stopper loven,” mener Mona Striib.

Senest har også en række af erhvervslivets sværvægtere advaret mod opholdskravet. De frygter, at det kan hæmme lysten til at arbejde nogle år i udlandet og få international erfaring, hvis det kan være en forhindring for senere at få dagpenge i Danmark.

Folketinget skal endeligt behandle forslaget den 13. december.

Du kan læse mere om indholdet i forslaget til opholdkrav her