Forbundsformand for FOA Dennis Kristensen
En fusion mellem LO og FTF er rykket tættere på

På vej mod en ny hovedorganisation

LO og FTF indkalder nu til ekstraordinære kongresser om fusion den 13. april.

FOA støtter varmt bestræbelserne på at slå LO og FTF sammen til én ny hovedorganisation. FOAs hovedbestyrelse sagde ja til sammenlægningen på sit hovedbestyrelsesmøde den 7. februar – og LOs hovedbestyrelse sagde ja fredag den 9. februar. 

Alligevel er der stadig lidt tvivl om den store fusion.

Det skyldes, at sammenlægningen skal vedtages på ekstraordinære kongresser i både FTF og LO den 13. april. Og på kongresserne kræves der begge steder 2/3-flertal for, at den nye store hovedorganisation for 1,5 millioner medlemmer kan blive en realitet.

Historisk mulighed
På FTF-siden er en række mindre organisationer, bl.a. fra finanssektoren, imod. På LO-siden er det især 3F, der er det største forbund i LO, der har været imod, mens FOA, HK og Dansk Metal har været tilhængere.

”Vi står med en historisk mulighed for, at fagbevægelsen samlet kan blive stærkere,” mener FOAs formand Dennis Kristensen.

Han lægger vægt på, at én stor faglig organisation vil spille en klart større rolle end to mindre, hvor styrkeforholdet i øvrigt også er under forandring, fordi LO har tabt medlemmer, mens FTF er vokset. Desuden vil der være en række stordriftsfordele, fordi store dele af det faglige arbejde kan laves ét sted – frem for to.

Fusion kræver 2/3-flertal
LO har i dag 18 fagforbund som medlemmer, hvor 3F, HK, FOA og Dansk Metal er de største. FTF har hele 70 forbund og faglige sammenslutninger som medlemmer. Her er Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og BUPL de største.

Den nye hovedorganisation vil blive etableret fra 1. januar 2019, hvis mindst 2/3 af de delegerede på begge kongresser den 13. april siger ja.