Forbundsformand for FOA Dennis Kristensen
"Vi har opnået en aftale, som giver medlemmerne den reallønsfremgang, der fra begyndelsen har været afgørende for et resultat," siger Dennis Kristensen.

Stærk OK-aftale mellem regioner og LO-gruppen

Forliget sikrer de krav, der var lagt ind i solidaritetspagten – reallønssikring, betryggelse af spisepausen, og en pulje, der skal løfte lavtlønsgrupper og kvindefag.

Efter månedlange forhandlinger står en samlet LO-gruppe samt Dansk Socialrådgiverforening nu sammen bag et forlig, som natten til onsdag blev indgået med de regionale arbejdsgivere.

Aftalen imødekommer organisationernes fælles hovedkrav om, at organisationernes medlemmer ikke igen skal have en kriseoverenskomst, men i stedet sikres reallønsfremgang i den næste overenskomstperiode.

Samtidig afskaffes det forhadte privatlønsværn, der, siden Corydon opfandt det i 2015, har betydet, at offentligt ansattes lønninger ville sakke længere og længere bagud sammenlignet med privatansattes.  De ansatte, der i forvejen havde betalt spisepause, har fået forsikring om, at de beholder den. Arbejdsgivernes krav om at ville forringe seniorordningerne er trukket tilbage, og yderligere er der afsat en pulje til at løfte lavtlønsgrupper og kvindefag – et historisk vigtigt første skridt imod større ligeløn.

”Vi har opnået en aftale, som giver medlemmerne den reallønsfremgang, der fra begyndelsen har været afgørende for et resultat. Musketereden har bragt os langt og flyttet arbejdsgiverne et godt stykke, men den kan ikke betyde, at der udbryder konflikt, på områder, hvor der kan indgås gode aftaler,” siger FOA-formand Dennis Kristensen, der fortsætter.

”Enkelte mangler at få betrygget spisepausen yderligere. Det har jeg fuld respekt for. Forhåbentlig kan denne første aftale bane vejen for flere,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

At netop regionerne er det første område til at indgå en aftale med giver god mening, da forhandlingerne på det statslige område lige nu ligger stille. Lærernes arbejdstid udgør ikke et problem på det regionale område, men det kommunale.

”Og vi bakker fuldkommen op om, at lærerne har ret til at få en forhandlet aftale om deres arbejdstid. Det gælder alle vi organisationer, der har indgået forlig med regionerne,” siger Dennis Kristensen.

Helt konkret er der i aftalen med regionerne opnået en ramme 8,1 procent, hvoraf de 6,81 går til generelle lønstigninger. I rammen ligger ud over en lavtløns- og ligelønspulje tillige en rekrutteringspulje til at afhjælpe den omfattende mangel på særlige faggrupper.

Bag aftalen står på lønmodtagersiden, ud over FOA, HK Kommunal, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Socialpædagogerne, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk EL-Forbund, Teknisk Landsforbund, Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Serviceforbundet