Forbundsformand Mona Striib
Det nye forlig indeholder en lang række elementer, som får FOA-formand Mona Striib og FOAs chefforhandler Dennis Kristensen til at være godt stolte af resultatet.
Foto: Jørgen True

Historisk sammenhold har ført til flot forlig

Lønmodtagernes fælles indsats på tværs af fag og sektorer er at takke for det solide forlig, der netop er indgået på det kommunale område, siger FOA-formand Mona Striib.

Time for time nærmer vi os en komplet opfyldelse af målet om, at der ved forhandlingerne om de offentlige overenskomster skal findes en løsning for alle. Fredag formiddag har de offentligt ansatte på det kommunale område landet et forlig med Kommunernes Landsforening (KL), og statens ansatte ventes i mål inden for kort tid.

Det nye forlig indeholder en lang række elementer, som får FOA-formand Mona Striib og FOAs chefforhandler Dennis Kristensen til at være godt stolte af resultatet, som sikrer de kommunalt ansatte en ramme på 8,1 procent og generelle lønstigninger på 6,81.

”Det er en historisk begivenhed, der i den grad har vist, at når vi står sammen, kan det også lykkes. Vi startede ud i forhandlingerne med, at arbejdsgiverne stod og råbte højt, at de offentligt ansatte fik for meget i løn. I fællesskab har vi fået flyttet rammen betragteligt, så vi alle nu er sikret reallønsfremgang de næste tre år, så det er et rigtig godt resultat,” siger Mona Striib.

”Vi havde ikke kunnet nå det resultat uden den enorme opbakning og aktivitet, der har været på tværs omkring os forhandlere. På trods af de hårde diskussioner i slutfasen, er det fællesskabet på tværs, der har skabt resultatet. Uden sammenholdet ville vi have fået en storkonflikt,” supplerer Dennis Kristensen.

Løsning for lærerne afgørende
Afgørende for en aftale har været, at lærerne fik en løsning på spørgsmålet om deres arbejdstid, som de er tilfredse med. Samtidig er ansatte, der har en betalt spisepause i dag, sikret, at de også har det fremover.

Det forhadte privatlønsværn, som blev indført af den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon i 2015, er endvidere afskaffet i aftalen. Værnet blev dengang indført for at sikre, at de offentligt ansatte ikke bliver lønførende, men betød i praksis, at de offentligt ansatte ville sakke længere og længere bagud i forhold til privatansatte.

”Vi har fået afskaffet Corydons forsøg på at lægge en flydespærre ind, der systematisk holdt de offentligt ansatte nede, og i stedet fået opfyldt vores fælles afgørende krav om, at vi også skal have del i det opsving, vi oplever nu, og at vores medlemmer også får flere penge mellem hænderne,” siger FOAs chefforhandler Dennis Kristensen.

Gennembrud forhindrede sammenbrud
Både FOAs nyvalgte formand og den netop afgåede er enige om, at forliget er resultat af sammenholdet på tværs af lønmodtagerorganisationerne, der på både det statslige, det regionale kommunale område har stået sammen under parolen En Løsning For Alle. Samtidig har det regionale forlig, der blev indgået af FOA og LO-gruppen natten til onsdag, banet vejen for det forlig, der nu også er landet på det kommunale område.

”Vi gik ind med budskabet om, at vi skulle nå en løsning for alle med et konfliktudløsende krav om reallønssikring, og at vi ville støtte hinanden i at nå nogle mål. Den aftale er vi også kommet i mål med. Og vi var i en situation, hvor hvis vi ikke havde fået hul på bylden, så havde der været sammenbrud så samtlige områder,” siger Mona Striib om baggrunden for forliget med regionerne, som netop danner grundlag for den kommunale aftale.

Vigtige skridt mod ligeløn
Ud over reallønssikring og afskaffelse af privatlønsværn, omfatter det nye forlig en pulje til rekruttering af især sosu-ansatte og sygeplejersker på 522 millioner kroner, samt 85 millioner til at løfte lavtlønnede og kvindedominerede fags lønniveau.

”Vi lægger meget stor vægt på, at vi har fået en lavtløns- og en ligelønspulje, for selv om puljerne er relativt små, har det stor symbolsk betydning, at vi tager skridt imod at udligne uligeløn på tværs af køn,” siger Mona Striib.

Endelig er der god grund til at glæde sig over, at de krav, arbejdsgiverne stillede med, om at ville forringe seniorordningerne, er blevet taget af bordet igen.

”Det er især vigtigt for FOAs medlemmer, som er blandt dem, der oplever de hårdeste belastninger og har den tidligste afgang fra arbejdsmarkedet. Seniordagene er allerede voldsomt tiltrængte i dag, og de bliver endnu vigtigere fremover, når pensionsalderen stiger,” siger Dennis Kristensen.

Resultatet skal nu til afstemning blandt FOAs medlemmer. Stemmer medlemmerne for forliget, vil lønstigningerne træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april.