Forbundsformand for FOA Dennis Kristensen

Foto: Jørgen True

FOA og 3F: Stop udhulingen af dagpengene

Dagpengenes dækning i forhold til lønnen er igennem flere år blevet kraftigt forringet. Det er en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel, mener både 3F og FOA, som nu sammen opfordrer politikere til at genoprette dagpengesystemet.

I løbet af de sidste godt 20 år er gabet mellem dagpenge og lønudviklingen blevet over 10 procent større. Det viser en analyse, som LO har lavet.

”Smertegrænsen for hvor lavt man kan sænke dagpengesatsen er nået, og den velfungerende danske model er truet, hvis der skæres yderligere i dagpengene,” siger formand for FOA Dennis Kristensen.Analysen viser samtidig, at dagpengenes dækning i forhold til en LO-medarbejders løn vil falde med yderligere 10 procent frem mod 2025.

Analysen viser samtidig, at dagpengenes dækning i forhold til en LO-medarbejders løn vil falde med yderligere 10 procent frem mod 2025. 

Dagpengeniveauet skal hæves
Derfor opfordrer FOA nu sammen med 3F politikerne at sikre tryghed i dagpengesystemet ved at sætte penge af på finansloven for 2018 til et løft i dagpengeniveauet på en procent her og nu og yderligere investeringer fremover.

Forringelsen af dagpengesatsen risikerer at føre til en voldsom forringelse af hele den danske flexicurity-model, hvor lønmodtagerne har korte opsigelsesfrister for til gengæld at have et fintmasket sikkerhedsnet i form af dagpengesystemet, hvis man mister sit job, mener Dennis Kristensen.

”Lønmodtagere har i andre lande har længere opsigelsesvarsler og økonomisk kompensation ved afskedigelser. Her ligger regningen ved økonomiske omstillinger i højere grad hos virksomhederne frem for fællesskabet. Hvis vi går den vej, vil det føre til en svækkelse af Danmarks konkurrenceevne, der netop afhænger af vores fleksible arbejdsmarked,” siger han.

Danskerne vil have mere tryghed
Spørger man danskerne, er der også skåret nok i dagpengene.

I en undersøgelse fra YouGov svarer over halvdelen af de adspurgte danskere, at de synes dårligt om, at udhulingen af dagpengenes værdi vil fortsætte. Kun 14 procent synes godt om udviklingen.

”Politikerne gambler med det danske dagpengesystem under påskud af, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men det kan det i forvejen, og Danmark er de bedste i Europa til at få ledige hurtigt i job igen,” siger Dennis Kristensen.