Danskerne bakker op om lønstigning i kroner og øre

Et flertal af danskerne mener ligesom FOA, at lønnen skal stige i kroner og øre. Det ville betyde, at uligheden blev mindre, og at lavtlønnede fik flere penge.

Giv lønstigning i kroner og øre og gør op med den lønmodel, som ansatte i den offentlige sektor arbejder under i dag. Det mener både FOA og et flertal af danskerne.

I dag gives lønstigning typisk i procenter i det offentlige. Men 52 procent af danskerne ønsker i stedet at dele lønstigninger lige i kroner og øre mellem to ansatte – uanset at de arbejder i forskellige stillinger, og den ene tjener mere end den anden i forvejen. Det viser en befolkningsundersøgelse, som Epinion har lavet for FOA.

”Den højtlønnede vil altid få mest, når lønnen stiger i procenter. Det siger sig selv, at 1 procent af en høj løn er et langt højere beløb end 1 procent af en lav løn. De lavtlønnede står tilbage som taberne, mens de højtlønnede ræser derudaf. Det er både uretfærdigt og med til at cementere og øge uligheden,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Mere i løn til lavtlønnede

Ved den sidste offentlige overenskomstforhandling i 2015 blev lønstigningerne aftalt i procenter. Frem til oktober 2017 vil den samlede procentvise stigning være på 5,13 procent ekstra til hver kommunalt ansatte.

Det betyder at forvaltningschefens løn fra før overenskomstforhandlingerne i oktober 2014 frem til oktober 2017 vil være steget med 53.940 kroner. Til sammenligning vil pædagogmedhjælpernes løn stige med 14.276 kroner på de tre år. Over tre gange så lidt.

Blev de 5,13 procent i stedet fordelt lige i kroner og øre ville hver kommunalt ansatte på fuldtid have fået en lønstigning på 18.927 kroner i løbet af de tre år. Det viser en analyse, som FOA har lavet på baggrund af gennemsnitsløn fra KRL ud fra overenskomstansattes nettoløn uden pension, feriegodtgørelse mm.

Pædagogmedhjælperen ville altså få godt 4.000 kroner mere ved en lønstigning i kroner og øre. Også social- og sundhedshjælperen og dagplejeren ville få flere kroner og øre ud af det. Derimod ville forvaltningschefen skulle give afkald på mange penge.

Gør op med procentvis lønstigning

”Der er grænser for, hvor stor forskellen bør være mellem højt- og lavtlønnede. Og den grænse er nået! For at gøre op med den stigende ulighed bør vi fremover droppe at forhandle generelle lønstigninger i procenter,” siger Dennis Kristensen.

Læs undersøgelsen her