Høringssvar til vejledninger om journalføring og telemedicin

FOA vil gerne takke for arbejdet med både bekendtgørelse og vejledninger. Det har været et godt og konstruktivt samarbejde, som har resulteret i nogle vejledninger, som forhåbentlig kan give klarhed for medarbejderne i praksis.

Her vil FOA særligt fremhæve, at ledelsens ansvar med de nye vejledninger bliver meget klart beskrevet, bl.a. efter ønske fra FOA. FOA har dog også nogle forslag til forbedringer og afklaringer:

  • FOA er enig i, at det er nødvendigt for patientsikkerheden, at journalføringen foregår inden arbejdstids ophør. Dette stiller dog store krav til den lokale ledelse og arbejdstilrettelæggelse.
  • Nogle steder anvendes begrebet ”sundhedsfagligt personale”, men det er uklart, om det også inkluderer pædagogisk personale, ufaglærte mv.?
  • Der bør anvendes et andet begreb end ”konferencebeslutninger”, da dette ord ikke bruges i kommunerne. Fx kan der stå ”konferencer, triageringsmøder eller lignende”.

Vejledning om ansvarsforhold m.v. ved brug af telemedicin

For FOA står det ikke helt klart, om der lægges op til, at de sundhedspersoner, der anvender telemedicin, skal være autoriserede. FOA anbefaler derfor, at der kommer mere klarhed over, hvem der kan anvende telemedicin. FOA ser ingen begrundelser for, at brug af telemedicin skal afgrænses til autoriserede sundhedspersoner.

Læs hele FOAs høringssvar til vejledninger om journalføring og telemedicin