Høringssvar om Sundhedsstyrelsens vejledning om underernæring

Det er positivt, at Sundhedsstyrelsen sætter fokus på ernæringsindsatser og den systematiske brug af tidlig opsporing. FOA ser meget positivt på, at Sundhedsstyrelsen har et bredt fokus på ernæring, både tværfagligt, tværsektorielt og med en bred forståelse af ernæring, mad og måltider.

FOA så dog gerne, at perspektivet blev bredt endnu mere ud.

  • At der blev inddraget flere fagligheder. Særligt er det ærgerligt, at køkkenpersonalet er fraværende i vejledningen.
  • Det tværsektorielle skal i langt højere grad være et samarbejde frem for en envejskommunikation fra sygehus til primær sektor.
  • Ernæringsindsatser på bosteder er helt fraværende i vejledningen.
  • Beskrivelsen af delegation i kommunerne er forkert og sender et meget uheldigt signal.

Ovenstående kritikpunkter peger desuden i retningen af en anden problematik angående vejledningen:

Sammensætningen af arbejdsgruppen. Når vi ser igennem listen over arbejdsgruppens medlemmer, har vi svært ved at få øje på, hvem der har et dagligdags kendskab til hverdagen i fx ældreplejen, hvor en stor del af opsporingen af ernæringsrisiko jo skal foregå.

Læs hele FOAs høringssvar om Sundhedsstyrelsens vejledning om underernæring