Høringssvar til pilotprojekt om data i det nære sundhedsvæsen

FOA er meget enig i, at der er behov for bedre data, samt bedre anvendelse af eksisterende data, i det nære sundhedsvæsen. Det gælder særligt i forhold til at sikre mere sammenhængende forløb på tværs af sundhedsvæsenet, samt blive klogere på hvilke indsatser der virker i fx den kommunale ældrepleje.

For FOA er det helt afgørende, at projektet ikke kun giver mening for politikere og ledere, men også for de medarbejdere som hver dag bruger meget tid på dokumentation. Mange medarbejdere oplever i dag, at de ikke har tilstrækkelig tid til at udføre dokumentationen, og mange oplever også, at dokumentationen ikke virker meningsfuld.

Hvis dataindsamlingen skal fungere – og vi dermed faktisk skal kunne bruge data til noget – skal medarbejdernes tænkes med hele vejen igennem. Der skal løbende følges op på medarbejdernes udfordringer, og medarbejderne skal løbende kunne se resultaterne af deres egen dokumentation. De mange data skal ikke forsvinde i et sort hul, som kun ledere og politikere har adgang til. Også medarbejderne skal se, hvad data kan bruges til, fx til at lære af hinanden, til at se hvilke indsatser der virker osv.

Læs hele FOAs høringssvar til pilotprojekt om data i det nære sundhedsvæsen