Høringssvar vedrørende vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

FOA takker for muligheden for at give høringssvar til vejledning om forebyggende hjemmebesøg.

FOA er grundlæggende positiv over for den nye vejledning, som kommer godt rundt om relevante emner. Det gælder særligt i forhold til det store fokus på tidlig opsporing, herunder relevante risikofaktorer blandt ældre borgere. Det kan være med til hjælpe de mest svækkede ældre borgere og dermed mindske ulighed i sundhed.

Det er også positivt, at vejledningen har fokus på kompetencer i stedet for faggrupper.

FOA opfordrer desuden til, at information om ordningen ikke nødvendigvis går igennem kommunen, men også kan ske igennem civilsamfundet. Det vil betyde, at det ikke altid er kommunen, der skal henvende sig, men også kan være de ældre borgere selv.